Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Förra veckan fick jag en fråga om hur lång tid det tog att bygga befästningsverk i äldre tid. Åtskilliga gamla borg- och fästningsanläggningar ger ju intryck av att ha krävt stora penningsummor och hundratusentals dagsverken. Hur lång tid tog det egentligen att bygga en riddarborg? Hur lång tid tog det att bygga en tidigmodern fästning?

Svaret på frågan är helt beroende av den ekonomiska prioriteringen. Om byggherren hade stora resurser och valde att satsa på sitt projekt kunde det gå mycket snabbt. Ett typiskt exempel är Rikard Lejonhjärtas väldiga och för sin tid nydanande slott i Normandie, Château Gaillard. Eftersom Rikard högprioriterade bygget tog det bara två år för honom att bli färdig, från 1196 till 1198. Flertalet medeltida borgar var betydligt mindre – kanske bara ett stentorn eller en anläggning i trä – och kunde resas betydligt fortare, under förutsättning att man valde att lägga ned de erforderliga summorna.

Situationen var likartad under tidigmodern tid. Om det rådde fred och pengarna flöt in kunde man bygga fort. Om ett krig kom emellan eller kassan sinade kunde det ta hur lång tid som helst. Ett Skandinaviens största fästningsbyggen, Varbergs fästning, började byggas omkring 1590 (som ersättning för det äldre slottet på platsen) och stod färdigt i slutet av 1610-talet. Man har beräknat att ett par miljoner dagsverken utfördes av bönder och hantverkare på platsen. Om det inte varit för Kalmarkriget och andra betydande konkurrenter om ekonomiska resurser hade det gått ännu snabbare för Kristian IV:s män att få fästningen klar.