Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Häromdagen bloggade jag om det svenska bondeståndet. Nu har frågan dykt upp om de olika ståndens mötesplatser. Under frihetstiden på 1700-talet, ståndsriksdagens storhetstid, saknade ju Sverige ett riksdagshus. Var möttes man, om man inte hade en gemensam lokal?

När det gäller just bondeståndet varierade det betydligt. Böndernas tillresta representanter – det var inte självklart att riksdagen möttes i Stockholm, men det var i särklass vanligast – hyrde olika hus, där deras sammanträden ägde rum. Övriga stånd möttes i mer självskrivna lokaler. Adelns möten hölls i Riddarhuset, prästernas i Storkyrkan och borgarnas sammanträden ägde vanligtvis rum i Stockholms gamla rådhus vid Stortorget. Adelns möten leddes av lantmarskalken, prästernas av ärkebiskopen, borgarnas av en av Stockholms borgmästare och böndernas av en talman som valts av ståndsbröderna.

I praktiken sköttes dock en stor del av det politiska arbetet av utskotten, dit stånden sände representanter. Bönderna deltog också i utskottens diskussioner, med undantag för sekreta utskottet, som hade hand om utrikes- och försvarspolitik. De fick inte heller vara med i tillsättandet av riksråd.