Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det var måhända förutsägbart. Efter bloggen om kung Midas vill en och annan höra om det har funnits en verklig kung Krösus.

Det har det. Även han regerade över ett rike i Mindre Asien, och liksom i fallet med Midas blev han så ryktbar i den grekiska världen att man började berätta historier om honom och hans rikedomar. Ordet ”krösus” blev liktydigt med en mycket rik person.

Verkligheten Krösus, på grekiska Kroisos, var kung av Lydien från 560 till 547 eller 546 f.Kr., då han besegrades av perserna och hans rike gick under. Kroisos var en välkänd och uppskattad person i dåtidens Grekland, inte minst eftersom han skänkte stora gåvor till templet i Delphi. De grekiska historieskrivarna Herodotos och Xenofon har båda berättat om Kroisos alias Krösus, varför hans liv som kung (sett ur grekiskt perspektiv) är välkänt. Slutpunkten i historien är hur han var dumdristig nog att utmana perserna i strid, vilket ledde till det lydiska rikets undergång sedan perserna segerrikt avancerat till huvudstaden Sardes. Enligt en berättelse skall Kroisos fälttåg mot perserna ha föregåtts av ett orakelsvar från Delfi, enligt vilket kungen skulle krossa ett stort imperium om han gick ut i krig. Oraklet visade sig ha helt rätt, men det rike Kroisos krossade var det egna.

Enligt en annan ryktbar berättelse skall perserkungen Kyros ha skonat Kroisos när denne stod på bålet, redo att brännas, varefter han tjänade perserna som klok rådgivare. Dessvärre kan historien inte beläggas, och det är minst lika sannolikt att Kroisos dog med sitt rike.