Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När ägde världens första strejk rum? Har vi belägg för dylik arbetsnedläggelse redan under antiken?

Faktum är att vi känner till strejker ännu tidigare än så. Den händelse som brukar anföras som ”världens första strejk” ägde rum i Egypten under Ramses III:s regeringstid på 1100-talet f.Kr. Strejken är daterad till faraonens 29:e regeringsår, omkring 1170 f.Kr. (det finns olika kronologier), då ilskan växte i den by utanför Thebe, idag känd som Deir el-Medina, där de hantverkare som arbetade på gravarna i Konungarnas dal levde. Orsaken var brist på matleveranser, något som i sin tur berodde på den ekonomiska och militära kris som Egypten led av. Ramses III tvingades avdela stora resurser till kampen mot de invaderande ”sjöfolken”, som jag bloggade om för några veckor sedan.

Arbetarnas frustration över bristen på mat resulterade både i arbetsnedläggelse och i en skriftlig protest till myndigheterna. När man sökte förmå dem att återgå till jobbet lär arbetarna ha vägrat med argumentet ”vi är hungriga”. Förvisso kunde de köpa eget vete, men det ingick inte i avtalet, enligt vilket de hade rätt till försörjning. Myndigheterna försökte göra arbetarna till viljes, men krisen fortsatte och fler strejker bröt ut. Till slut lyckades myndigheterna ombesörja kontinuerliga veteleveranser, varefter situationen lugnade ned sig.