Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varför lyder Gibraltar under Storbritannien? Borde inte halvön vara spansk?

Det tycker många spanjorer också. Gibraltar är ett ständigt återkommande irritationsmoment i de spansk-brittiska relationerna. Men lilla Gibraltar (ca 6,8 kvadratkilometer med ca 30 000 invånare) har förblivit, och tycks inom överskådlig framtid förbli, ett så kallat British Overseas Territory. Territoriet är självstyrande, men Storbritannien står för försvar och utrikespolitik. Den brittiska närvaron går tillbaka till augusti 1704, då en brittisk-nederländsk styrka under befäl av sir George Rooke och furst Georg av Hessen-Darmstadt erövrade halvön som ett led i spanska tronföljdskriget. De flesta dåvarande invånarna lämnade halvön några dagar senare och slog sig ned i grannskapet, och vid freden i Utrecht 1713 överlät Spanien området till Storbritannien ”för evig tid”. En klausul inflikades dock i avtalet, enligt vilken britterna, om de skulle vilja göra sig av med halvön, först måste erbjuda den till Spanien.

Detta var just vad många britter ville göra redan på 1720-talet. Intresset för den bergiga utposten i söder var inte särskilt stort, och många opponerade sig mot att tvingas bekosta trupper till Gibraltars försvar. Men brittiska parlamentet stod på sig, och några decennier senare hade opinionen svängt. Det var snart allom uppenbart vilken oerhörd strategisk betydelse Gibraltar hade, och för det framväxande brittiska imperiet kom klippan att fungera som en hörnsten. Dessutom flyttade folk dit – britter, italienare, judar, spanjorer, portugiser, med flera – och de trivdes utmärkt med att vara brittiska undersåtar. Försvaret stärktes och Gibraltar blev i praktiken ointagligt. Spanska trupper belägrade fästningen förgäves i tre och ett halvt år under nordamerikanska frihetskriget på 1770-talet. Under Napoleonkrigen, Krimkriget och andra världskriget var Gibraltars flottbas ovärderlig.

Många spanska regeringar har insisterat på att Gibraltar skall lämnas tillbaka. Franco var stenhård på den punkten, men han talade för döva brittiska öron. Gibraltars invånare sade 1967 bestämt nej till att bli spanjorer. Två år senare stängdes gränsen mellan Gibraltar och Spanien, för att öppnas fullständigt igen så sent som 1985 (bland annat på grund av att Spanien gick med i EG). En ny folkomröstning hölls 2002 och visade att hela 99 % var emot en kompromiss, enligt vilken Storbritannien och Spanien skulle dela på suveräniteten över halvön.