Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har tidigare gjort klart att folk förr i tiden inte alls gick omkring och trodde att jorden var platt. Tvärtom, brukar jag hävda, nästan alla som överhuvudtaget yttrade sig i frågan var överens om att jorden var sfärisk, det vill säga rund som ett klot. Det händer att jag får mothugg, varvid namnet Kosmas Indikopleustes dyker upp i debatten. Hävdade inte denne geograf motsatsen?

Den idag mest omtalade talesmannen för teorin om jordens platthet lystrade mycket riktigt till namnet Kosmas. Han var grek, troligen munk, i Alexandria, och av någon outgrundlig anledning (troligen inte relaterad till hans resvanor) kallades han Indikopleustes, ”Indienfararen”. Omkring år 545 författade han en besynnerlig skrift kallad Topographia Christiana, i vilken jorden beskrivs som en skiva och himlen som ett altare. Kosmas inspirerades av Bibelns berättelse om Mose tabernakel, vilket enligt honom var ämnat att vara en avbildning av världen. De klassiska astronomernas åsikter avfärdade han som nonsens.

Emellertid översattes aldrig Kosmas bok till latin, varför den förblev okänd i hela den medeltida katolska kulturkretsen. Det skulle dröja ända till 1663 innan delar av Topographia Christiana trycktes, varvid verket blev någorlunda känt i bildade västeuropeiska kretsar (dock utan att påverka folks åsikter om jordklotets utseende). Endast tre grekiska handskrifter av Kosmas säregna verk har överlevt in till våra dagar. Med andra ord: Kosmas bisarra uppfattning om jordens utseende torde knappast ha utövat något större inflytande på den medeltida lärda världen. Det är först på 1900-talet som det blev kutym att hänvisa till honom som exempel på medeltidsmänniskornas geografiska dumhet.