Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Deltog den kände norske arkeologen och äventyraren Thor Heyerdahl (Kon-Tiki, Ra, med mera) i andra världskriget? I litteratur och utställningar om Kon-Tiki framstår det som om hans berömda projekt efter kriget delvis byggde på kompisnätverk som vuxit fram i kampen mot nazisterna.

Ja, Heyerdahl deltog i andra världskriget. Han fick krigsutbildning i Kanada och anslöts senare till ett fallskärmskompani som var stationerat i Skottland. Framför allt gjorde han en insats i krigets slutskede, i mars och april 1945, när han tillsammans med radiotelegrafisten Bjørn Rørholt byggde upp en militär underrättelsetjänst i Finnmark (Nordnorge) som var oberoende av Sovjetunionen. Operationen ägde rum parallellt med att amerikanska flygplan använde Kallax (Luleås flygplats) som bas för att sända tält, mat, byggnadsmaterial, sjukvårdsutrustning, med mera, till Kirkenes och platser på nordnorska landsbygden. Vid samma tid flögs färdigutbildade norska poliskompanier från Sverige till Norge. Rørholt och Heyerdahl tog sig in i hemlandet den vägen och använde samma typ av kortvågsapparater som brukades av den norska motståndsrörelsen. Efter krigets slut konsulterade Heyerdahl Rørholt i rollen som radioexpert inför Kon-Tiki-expeditionen 1947.