Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur gammal är myten om Atlantis, kontinenten vars högtstående civilisation skall ha sjunkit i havet under forntiden? Är Platon den förste som nämner Atlantis, eller finns det äldre skildringar?

Nej, Platon var – såvitt bevarade källor låter oss avgöra – först på plan. Hans redogörelse för Atlantis återfinns i två dialoger, Timaios och Kritias, som författades omkring 360 f.Kr. Redan under antiken tvistade de lärde om huruvida Platons Atlantis verkligen funnits eller inte, en debatt som sannerligen inte uppvisar tecken på att avstanna.

Möjligen föregicks Platon av 400-talsskribenten Hellanikos från Lesbos. Denne skall ha skrivit ett verk vid namn Atlantis, men eftersom endast fragment återstår av arbetet är det omöjligt att avgöra om det verkligen har handlat om kontinenten eller om något annat som har med den mytologiska figuren Atlas och hans ättlingar att göra. Man bör också ha i minnet att historier om översvämningar, jordbävningar och andra naturkatastrofer, vilka gärna tolkades som resultat av gudomligt ingripande, var vanligt förekommande i Främre Orienten sedan tusentals år, såsom framgår i bland annat Gilgamesjeposet och Första Mosebok.