Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en musikhistorisk fråga. Ett av världens kändaste och oftast spelade musikstycken från barockens era är Antonio Vivaldis De fyra årstiderna. Varför heter verket så? Var det Vivaldis egen idé, eller är det, som så ofta, en romantisk 1800-talsbenämning?

Konserterna De fyra årstiderna (ital. Le quattro stagioni) komponerades 1723 och var redan på kompositionsstadiet avsedda att illustrera de fyra årstiderna, såsom de framstår för en italienares ögon – våren skall följaktligen, för en svensk, snarare tolkas som försommar. Vivaldi gjorde vad han med dåtida medel förmådde i syfte att framkalla temperaturliknelser via musikaliska effekter (åska på sommaren, snöblandat regn på vintern, och så vidare). När konserterna publicerades i Amsterdam två år efter komponerandet hade de erhållit nuvarande benämning. Något som däremot har fallit i glömska hos flertalet lyssnare är Vivaldis idé att musiken skulle vara nära länkad till fyra illustrerande sonetter (ingen vet vem som skrev dem, men det kan ha varit kompositören själv), vilka även de var avsedda att skildra vår, sommar, höst och vinter. Texten skulle beskriva vad musiken handlade om. Idag hör vi nästan alltid De fyra årstiderna som ett rent musikaliskt verk utan att vara medvetna om de ursprungliga litterära kopplingarna.