Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

När man bilar runt i USA kan man finna gott om gamla spökstäder, det vill säga städer från 1800-talet som numera bara består av tomma hus. Flertalet är rester från nybyggartiden, platser som levde på en näring som sedermera försvunnit, exempelvis gruvor. Finns det liknande platser i Sverige?

Ja, det finns det. En av de senast tillkomna och mest välbevarade spökstäderna är Grängesberg – det vill säga inte det nuvarande (befolkade) samhället Grängesberg utan det förra, som ligger alldeles bredvid. Orten expanderade kraftigt kring 1900, eftersom Exportfältet hade en av de främsta järnmalmsfyndigheterna i hela Europa. Gruvnäringen drog till sig tusentals människor som bosatte sig vid järnvägen och gruvan. Dessvärre underminerade brytningen successivt husen, varför invånarna blev så illa tvungna att riva eller överge dem och bygga nytt. På 1970-talet flyttades hela Grängesbergs centrum en halv kilometer österut. Malmen blev dessutom alltmer svåråtkomlig, med följd att brytningen lades ned 1989.

Betydande delar av det gamla Grängesberg är idag att klassificera som en spökstad. Ortens äldre delar har antingen rasat ner i gruvan eller spärrats av i syfte att förhindra olyckor.