Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur länge har det funnits romer (det vill säga det folk som förr kallades zigenare) i Sverige?

Den äldsta term som kan syfta på folket ifråga dyker upp i en källa från Stockholm den 29 september 1512: ”Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith i byn”. Några decennier senare konstaterar Olaus Petri i sin krönika att man aldrig hade sett dylika människor i landet tidigare.

Med tanke på att de äldsta säkra beläggen för romer i Tyskland stammar från 1400-talet och spridningen genom södra Europa är belagd för 1300-talet är det sannolikt att ”tatra” i Stockholm syftar på romer. Att de fick benämningen ”tatra” berodde på att de felaktigt förknippades med tatarerna i Östeuropa. Dessvärre brukades samma term om alla möjliga människor som var illa sedda av allmänhet och myndighet eftersom de drev omkring utan fast boplats (”tattare”), något som gör det svårt att forska om just romerna. Först på 1600-talet gjorde svenska skribenter tydlig skillnad på folk och folk och övergick till att kalla romerna ”zigeuner” eller ”zigener”.