Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I slutet av bronsåldern drabbades Egypten och andra främreorientaliska länder av angrepp från så kallade sjöfolk. Filistéerna, som gav namn åt Palestina, lär ha varit ett av dem. Men vet vi varifrån sjöfolken kom, utöver att de anföll via havet?

Av källor från bland annat Egypten och Ugarit (i nuvarande Syrien) vet vi att sjöfolken anföll i olika vågor på 1200- och 1100-talen f.Kr. Egyptierna lyckades slå tillbaka dem, framför allt i ett antal fältslag på Ramses III:s tid, men i övriga Främre Orienten hade de tidvis betydande framgångar.

Det enda källorna låter oss veta är att sjöfolken stammade från andra sidan havet, antingen från öar i Medelhavet eller från fastlandet. Av både geografiska och språkliga skäl har forskarna ofta gissat att åtminstone vissa sjöfolk, kanske rentav alla, kom från Grekland. Det folk som kallas ”denyen” skulle i så fall kunna vara de grekiska danaerna, medan folknamnet ”ekwesh” skulle kunna minna om de grekiska akaierna. I så fall skulle det krig som Homeros berättar om i Iliaden, belägringen av Troja, mycket väl ha kunnat vara en av flera expeditioner från sjöfolkens sida mot kulturerna i Främre Orienten. Sjöfolken utgjordes alltså, enligt denna hypotes, framför allt av krigiska grupperingar från den helladiska kulturen på fastlandet (Mykene, Tiryns med flera städer). Andra forskare har pekat på Kreta som en av många möjliga utgångspunkter för sjöfolkens härjningar.

Men allt detta är gissningar, och det finns åtskilligt av den varan. Samma typ av vaga försök att länka sjöfolken till nuvarande Grekland kan med lätthet användas för att knyta dem till nuvarande Italien eller till Mindre Asien. Ett av sjöfolken kallas i källorna ”teresh”, vilket har tolkats som både trojaner och tyrrhener/etrusker – eller varför inte både och? Redan under antiken, bland annat hos Herodotos, spekulerades i storskaliga folkvandringar mellan Mindre Asien och Italien, bland annat föranledda av hungersnöd. I så fall skulle trojanska kriget ha kunnat vara ett grekiskt försvarskrig mot sjöfolken, och inte tvärtom.

Ytterligare hypoteser har gjort gällande att vissa sjöfolk kom ända från Sardinien och Sicilien. Här rör det sig nästan uteslutande om likheter mellan folknamn och regioner (”sherden” skall ha kommit från Sardinien, ”shekelesh” från Sicilien, etc.). Det är omöjligt att länka dessa hypoteser till arkeologiska och historiska fakta eller ens till homeriska myter.

Gissning står alltså mot gissning. Forskarna är inte ens överens om det rörde sig om krigare som stammade från samma region eller om de kom från mängder av länder. Huvudskälet till vår okunskap är att sjöfolken inte skrev något om sig själva. Våra vittnesbörd stammar från deras fiender, och de var okunniga om angriparnas geografiska härkomst.