Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Trettondagen firas till åminnelse av de tre vise männens besök hos Josef, Maria och Jesusbarnet. De skall ha medfört tre gåvor – guld, rökelse (s.k. olibanum) och myrra. Vad var egentligen myrra? Och vad användes det till?

Myrra kan beskrivas som kåda eller harts från rökelseträdsväxter, särskilt av den art som på latin går under beteckningen Commiphora myrrha. Den växer i södra Arabien, Somalia och Etiopien, varifrån myrra under antiken exporterades till Medelhavsvärlden och Främre Orienten. Det som gjorde kådan uppskattad var dess doft, som dels kunde avnjutas genom att blandas i olja, dels genom att man brände myrran, vilket romarna ibland hade för vana att göra vid begravningar. I det antika Iran var myrra en viktig ingrediens i parfym. I många kulturer har myrra även nyttjats som ingrediens i medicinska preparat.

Att myrra nämns i samband med berättelsen om de tre vise männen beror med all säkerhet på att kådan brukades i olja som användes vid smörjelse och balsamering. Smörjelse ingick som en central ritual i kungliga kröningsceremonier, varför gåvan skulle kunna illustrera de vise männens identifiering av Jesus som ”den smorde” judakungen (Messias/Kristus). Enligt en alternativ tolkning skulle myrra syfta på begravningsritualer och symbolisera död (medan guld symboliserar kunglighet och rökelse gudomlighet).