Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag har Abel och Set namnsdag. Eftersom jag bloggade om en kung vid namn Abel för exakt ett år sedan besvarar jag i år en fråga om Set. Dennes namn förekomer i religionshistorisk litteratur i samband med uppräkningar av diverse sekter under antiken. Fanns det en kult som särskilt hyllade just den gammaltestamentlige Set? Eller rör det sig om den egyptiske guden med samma namn?

De så kallade sethianerna, som jag antar att frågan syftar på, tillhörde en gnostisk rörelse som sannolikt hade sitt intellektuella ursprung dels i judendomen, dels i Platons filosofi. I den sethianska tron var Set, tredje son till Adam och Eva (och alltså inte den egyptiske guden), en centralfigur och närmast att betrakta som en gudomlig inkarnation, i vissa traditioner identifierad med Jesus. I övrigt påminde sethianernas lära starkt om övriga gnostiska riktningar, vilka jag bloggade om för ett par månader sedan.

Dessvärre är våra uppgifter som sekten i stor utsträckning beroende av uppgifter hos kyrkofäder, till exempel Irenaeus, som var starkt kritiska mot gnostiker i allmänhet. Så mycket framgår dock att sethianerna under romersk kejsartid kunde påträffas lite här och var i Främre Orienten, främst i Egypten och Palestina men också i Armenien.