Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Till de skandinaviska matseder som bevisligen har hundratals år på nacken hör ätandet av lutfisk, något som brukar aktualiseras vid julen. Hur långt tillbaka i tiden kan seden beläggas, och har det alltid varit en specifik nordisk sed?

Nej, lutfiskätandet har varit utbrett även på kontinenten. Forskare har gissat att metoden att luta fisk uppstod vid Nordsjökusten, antingen i Nordtyskland eller i nuvarande Nederländerna. Lutfisk är under alla omständigheter känt i skriftliga källor sedan 1400- och 1500-talen (då ”fiskblötare” nämns i bland annat Stockholm och Enköping), men det är givetvis fullt möjligt att man åt lutfisk även tidigare.

Ursprungligen förknippades lutfisken inte med julen utan med alla möjliga tider på året, särskilt fasteperioder då kyrkan yrkade på fiskätande, och vid allmänna festligheter och helger, till exempel vid bröllop och begravningar. I vissa delar av Sverige levde lutfisktraditionen länge kvar även vid fastan och påsken.