Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag är det Värnlösa barns dag – eller ”Menlösa (dvs. oskyldiga) barns dag”, som det hette till år 2000. För exakt ett år sedan bloggade jag om det massmord på oskyldiga barn som kung Herodes lär ha anstiftat i Betlehem sedan han fått höra att en blivande judakung fötts i staden. I år tar jag upp en närliggande berättelse, som har avsatt intressanta spår i vår äldre kyrkliga konst.

I vissa svenska medeltidskyrkor kan man på bevarade tak- och väggmålningar se hur Josef, Maria och Jesusbarnet flyr från Betlehem till Egypten för att undkomma Herodes vrede. Mitt i bildberättelsen dyker det upp en åker med höga sädesax, något som konsthistoriker brukar kallas ”skördeundret”. Vad syftar detta på? Händelsen nämns inte i Bibeln.

Det stämmer. I Bibeln står ingenting om något skördeunder, men Bibeln innehåller bara fyra evangelier, inte alla de apokryfa skrifter som också skrevs under fornkyrklig tid och som i många fall levde vidare in i medeltiden och byggdes på med ytterligare historier. Så skedde både i Västeuropa och inom de östliga kyrkorna. I synnerhet i det kristna Egypten blomstrade historierna om vad familjen hade för sig innan de återvände till Palestina. Skördeundret är bara ett av många mirakler som förknippas med flykten till Egypten.

Enligt historien skall Josef, Maria och Jesusbarnet ha passerat bönder som höll på att så ute på en åker. När de passerat växte säden mirakulöst upp och blev redo att skördas. Kort tid senare kom Herodes soldater inridande på scenen och frågade bönderna om de sett familjen. Ja, blev svaret, vi såg dem när vi höll på att så. Soldaterna drog slutsatsen att detta måste ha hänt för länge sedan, varför familjen kunde fortsätta fly utan att riskera upptäckt.