Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag, på tredjedag jul, har Johannes namnsdag. Skälet är att aposteln (som enligt traditionen är identisk med evangelisten) Johannes firas som helgon den 27 december. Detta ger mig osökt en möjlighet att besvara en fråga som jag ofta har fått när jag föreläst om medeltida bildkonst. Varför avbildas detta helgon ofta med en nattvardskalk ur vilken det kryper en orm? Och varför symboliseras Johannes av en örn?

Örnen brukar förklaras med att Johannes i sitt evangelium, särskilt i den starka poetiska inledningen, når sådana himmelska höjder att han bäst kan liknas vid en flygande örn som betraktar världen från ovan (”i begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud”). Kalken, som vi möter i högmedeltida konst, är betydligt svårare att härleda med bestämdhet. Enligt en vanlig tolkning, som har stöd i medeltida legender, tvingades Johannes en gång dricka förgiftat vin, men när han gjorde korstecknet över kalken försvann giftet, som krälade bort i form av en orm. Emellertid finns det fler förklaringsförsök. En fullt rimlig möjlighet är att kalken ursprungligen symboliserade den kalk Jesus brukade vid den första nattvarden. Andra har pekat på Matteusevangeliets tjugonde bok, vers 23, där Jesus uttryckligen vänder sig till bröderna Johannes och Jakob och säger ”Min bägare skall ni få dricka”. Under alla omständigheter kom kalken under medeltiden att nära förknippas med Johannesgestalten, och historien om giftet/ormen blev allmänt accepterad i Västeuropa.