Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I många hem, liksom i kyrkor, är julkrubban en del av traditionerna. Här finns Josef, Maria, Jesusbarnet, de tre vise männen, herden (eller herdarna) med fåren, oxen och åsnan. Alla utom de två sistnämnda varelserna nämns i Nya testamentets skildring av händelsen. Varifrån kommer oxen och åsnan?

Förekomsten av djuren i scenariot har rötter i gammal kristen tradition, men det är osäkert vad som varit mest avgörande för inlemmandet av dem i julkrubban. Man bör ha i minnet att det rör sig om vanliga djur som förväntades finnas i närheten av krubbor – men det räcker inte som förklaring. Vi kommer troligen svaret närmare om vi vänder oss till de gammaltestamentliga skrifterna. I Bibeln används stundom oxe och åsna i liknelser och talesätt, till exempel alldeles i början av profeten Jesajas bok (Jesaja 1:3): ”Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt folk har inget förstånd.” Eftersom krubban uttryckligen nämns av Jesaja, och eftersom man gärna sökte efter uttalanden hos profeterna som kunde tolkas som förutsägelser om Jesu födelse, är det inte långsökt att anta att idéerna om oxen och åsnan vid krubban har inspirerats av detta och andra bibelställen. Inte sällan fungerar dessutom oxe och åsna som allmänna samlingsbegrepp för egendom i Gamla testamentet, till exempel i de tio budorden (”Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa”).

Därtill bör vi lägga det faktum att man i många kulturer har menat att djur ibland förstår mer än människor, att exempelvis oxen och åsnan kan inse saker som är fördolt för oss. Sådana tankar fanns även i fornkristen tradition, och de kunde länkas till Jesajas ord – ”Israel känner inte sin herre”, men oxen och åsnan gör det. Alltså borde det finnas en oxe och en åsna på plats vid Jesu födelse. Enligt en tradition har oxen betecknat judarna, Guds egendomsfolk, medan åsnan betecknat de icke-judiska folken. Jesus föddes ju för att frälsa båda kategorierna.