Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en stadshistorisk fråga. En av Sveriges charmigaste och mest välbevarade gamla trästäder är småländska Eksjö. Men hur gammal är egentligen staden? Vet vi när den grundades? I kommunen ifråga anges ofta 1406.

Den 2 februari 1406 noterades försäljningen av en gård i Eksjö i skrift. Säljare var det äkta paret Ödmunder Abrahamsson och Ingemod Pedersdotter. Köpare var Lasse Brynilsson i Brevik, omkring en mil väster om Eksjö. För att bekräfta denna handling var det nödvändigt att utfärdarna och helst även några av vittnena till transaktionen hängde sina sigill vid dokumentet. Så gjorde även två vittnen, riddar Tord Bonde och Erengisle Bengtsson, men Ödmunder och Ingemod saknade sigill. Därför använde de sig av vad som i köpebrevet definieras som stadzenns ihnsegle, det vill säga stadens sigill. Endast formellt grundade städer hade rätt att ha sigill.

Senast 1406 räknades alltså Eksjö som stad. Forskare har gissat att staden grundades av unionsdrottningen Margareta eller kung Erik 1403 eller 1404, men detta är och förblir gissningar. Det dröjer till den 24 november 1439 innan vi även får se Eksjös stadssigill, närmare bestämt i ett brev i vilket fyra borgare omnämns i samband med ett ting i staden. Året därpå, den 15 mars 1440, bekräftade den dåvarande riksföreståndaren Karl Knutsson Eksjö stads privilegier med hänvisning till att staden redan hade fått sådana, utfärdade av kung Erik. Karl Knutsson säger ordagrant: ”allan then rättogha preuilegia och frÿhet, som the här till aff konung Erich haft haffua”. Ytterligare privilegiebekräftanden ägde rum 1452 och 1526.

Närmare än så kommer vi inte, och vi vet ytterst lite om Eksjös historia innan stadsprivilegierna skänktes. Orten som sådan är känd från första hälften av 1300-talet. Man brukar ofta peka på ett förhörsprotokoll inför påvens nuntier samt biskopen i Linköping daterat 1328, i vilket Eksjö är omnämnt, vilket torde vara allra första gången. Bland de småländska präster som kallats att infinna sig i Linköping nämns i den latinska texten dominus Herge rector ecclesie de Equesio, ”herr Herge, kyrkoherde i Eksjö”. Problemet är att det fanns fler än ett Eksjö, däribland en tingsplats i Västra härad i Njudung. Dessutom syftade namnet ibland på den kyrkliga enheten, socknen, och inte nödvändigtvis på centralorten. Det är alltså svårt att veta exakt vilket Eksjö som avses när vi möter ortnamnet i 1300-talsdokument.