Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att vissa nordbor före kristendomens ankomst hade kulter som inbegrep vördandet av hästlemmar, det vill säga hingstars könsorgan? Det sägs att självaste Sankt Olav skall ha bevittnat sådana ritualer.

Den händelse som åsyftas i frågan finns beskriven i Flatöboken (Flateyjarbók), en isländsk handskrift från sent 1300-tal. Här berättas hur kung Olav Haraldsson, det blivande helgonet, i början av 1000-talet reser runt inkognito i Nordnorge. Vid ett tillfälle kommer han till en gård, där en hästlem kallad Völse har en framträdande plats i en ritual. Husfrun har lindat den med lin och lök i en duk, vilket stärkt dess kraft. Om kvällen skickas Völse runt bland gårdens invånare, som var och en läser en vers över lemmen. Själv kväder husfrun: ”Ökad är du, Völse / och tagen fram / styrkt med lin / och stöttad med lök, / må Mörnir / ta emot detta offer / men tag du bonde själv / Völse till dig” (övers. Britt-Mari Näsström), varefter hon skickar lemmen vidare till bonden. (Mörnir betyder svärd, men ordet kan också tolkas som fallos.) Historien slutar med att gästen Olav blir rasande över det hedniska bruket och kastar iväg Völse, något som gör husfrun mycket upprörd.

Uppenbarligen har hästlemmen förknippats med fruktbarhet och potens: gårdsfolket trodde att hanterandet av Völse skänkte dem en del av den avlingskraft som hästen haft medan den levde. Men har händelsen verkligen ägt rum? Helt omöjligt är det inte. Liknande ritualer är kända från andra delar av jordklotet. Det stora tidsglappet mellan Sankt Olavs tid och Flatöbokens nedtecknande gör det dock vanskligt att säkerställa ritualen för Nordens räkning.