Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I översikter av radikala rörelser i förfluten tid nämns ibland de ”små bröderna”, som skall ha sått revolutionära frön i Italien på 1300-talet. Vad var detta för grupp?

De ”små bröderna”, på italienska fraticelli, var en religiös rörelse som sökte sitt ursprung i de så kallade spiritualerna, som i sin tur ingick i Franciskanorden. Spiritualerna, som yrkade på total fattigdom och vände sig mot påven i flera sakfrågor (ni som sett filmen Rosens namn har bevittnat en debatt om huruvida Jesus ägde sina kläder eller inte, med spiritualer på ena sidan och påvens folk på den andra), utsattes under åren kring 1320 för våldsamma attacker i form av bullor. Många av dem klassificerades som kättare och en av deras mest kända talesmän, filosofen William av Ockham, flydde till den tyske kejsaren Ludvig IV.

De ”små bröderna” förde spiritualernas radikala fattigdomsideal vidare. De nådde stora framgångar i 1340- och 1350-talens Florens, där de anklagade påven (som vid denna tid residerade i Avignon) och hans kuria för att ha avvikit från den sanna kristna tron. De ”små bröderna” var inte politiska i termens egentliga mening, men deras predikningar kunde mycket väl få en radikaliserande effekt på vanligt folk. I förlängningen kunde en och annan missnöjd italienare mycket väl få för sig att föra över lärorna på samhället i stort. Om Jesus och apostlarna hade varit egendomslösa medan påven och kardinalerna, som levde i lyx och upprätthöll ett världsligt herravälde i strid med kristendomens lära, var att betrakta som kättare, då borde det rimligen även finnas giriga syndare på hemmaplan som borde attackeras. Följden blev plötsliga utbrott av våld, då fattiga folkmassor reste sig mot herremännen.

Kopplingen mellan fraticelli och de fattiga florentinska hantverkarnas resningar var så tydlig att det härskande skiktet i staden på 1380-talet inledde en intensiv förföljelse av de ”små bröderna”. År 1389 brändes franciskanbrodern Michele da Calci på bål för sina radikala åsikters skull.