Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Uttrycket dyker upp här och var, och många verkar tro att det hänger samman med de många politiska projekt inom rösträttsfrågan om lanserades i början av förra seklet. Men så är inte fallet. Per Albin-linjen var en populär benämning på det sydsvenska kustförsvar som uppfördes under andra världskriget. Den kallades även Skånelinjen.

Allt som allt rörde det sig om mer än 500 kilometers befästningar, som skulle fungera som ett första värn vid ett eventuellt angrepp. Det sades aldrig rent ut varifrån man förväntade sig en fiende, men med tanke på Skånes geografiska belägenhet och det faktum att Tyskland angrep både Danmark och Norge 1940 var det självklart meningen att de i första hand skulle försvåra för eventuella tyska framstötar.

Per Albin-linjen, som huvudsakligen bestod av betongvärn med kulsprutor, började vid Båstad och sträckte sig längs kusten till mellersta Blekinge. Avståndet mellan värnen var i regel mellan 300 och 400 meter. Längs Österlens kust och upp mot nordvästra Skåne byggdes en mängd skyddsrum, och vid Helsingborg fanns dessutom en andra försvarslinje.

Allt som allt byggdes 1 063 kulsprutevärn i Per Albin-linjen. Många av dessa betongfort finns ännu kvar och 14 förvaltas av Beredskapsmuseet utanför Helsingborg.