Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vem sade detta? Citatet (som inte är helt korrekt återgivet, se nedan) cirkulerar lite här och var i litteraturen, idag ofta med syftning på att historiker överlag är konservativa och bara studerar gamla kungar och krig. Vem sade eller skrev egentligen det märkliga konstaterandet att den svenska historien är identisk med kungahistorien?

Svaret är: Erik Gustaf Geijer. Geijer skrev orden i samband med en utvärdering av Karl IX. Efter att ha slagit fast att Karl IX tillkämpade sig kronan och kastade in Sverige i mängder av krig, allt i en anda som pekade rakt fram mot trettioåriga kriget, kommenterade Geijer att ”det är sådana män, fulla af framtid, som, med eller utan sin afsigt, taga folken med sig”. Kungens aktioner förde in Sverige och dess folk på den väg som ledde till stormaktstidens krig. Slutsats: ”Nationen, i sig sjelv svår att röra, utom till omedelbart sjelvförsvar, har, ovillig och beundrande, motsträfig och elskande, liksom genom våldsam hänförelse, följt sina Gustafer och Karlar till seger, till ära, till undergångens brant. Det är hvarken beröm eller tadel. Men så är det. Och då jag skrifver svenska folkets historia, känner jag bättre än någon, att det är dess konungars.”

Geijer menade, i enlighet med den på hans tid dominerande romantiska historiesynen, att den svenska folksjälen måste väckas till stordåd genom starka ledares aktioner. I Karl IX såg Geijer just en sådan man. Därav omdömet.