Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Frågan visar på en utveckling som uppmärksammades redan under andra hälften av 1200-talet. Uppenbarligen hade Stockholm tre–fyra decennier efter det att vi första gången möter staden i skrift 1252 blivit folkrikast i landet, vilket väckte berättigad förundran hos skrivande kyrkomän. Hur var den hastiga expansionen möjlig?

Stockholm kom att hamna mitt i riket till följd av den svenska expansionen i öster, vid Finska viken. Denna var som mest intensiv under 1200-talet, dvs. samtidigt som Stockholm växte fram. Det geografiska mittläget i riket var en av de strukturella orsakerna till att Stockholm blev ett mer naturligt rikscentrum än exempelvis Visingsö, där kungarna gärna residerat tidigare, men det fanns fler skäl.

På 1100-talet hade Sverige knappast existerat som rike i modern bemärkelse. Det politiska systemet kan liknas vid en konfederation av självstyrande landskap. I götalandskapen var kungamakten jämförelsevis stark tack vare jordagodsen och banden till kyrkan. I svealandskapen var stormännen länge mer inflytelserika. Allt detta förändrades på 1200-talet, särskilt under Birger jarls tid. Oppositionella stormannagrupper krossades och Sverige framträdde som ett verkligt enat rike med gemensamma pålagor och ett gemensamt juridiskt system. Detta ledde till en kraftig utbyggnad av den kungliga närvaron (nya borgar, nya städer, etc.) i hela riket, men särskilt i Mälardalen. Flera städer växte upp just vid denna tid: Tälje, Uppsala, Enköping, Strängnäs, Torshälla, Köping, Arboga, Örebro, Västerås, med flera, men ingen var större och mer ambitiöst anlagd än Stockholm. Att den nya starka kungamakten även integrerade Finland i riket gjorde Stockholms läge ännu bättre. Lägg därtill att Stockholm hade ett idealiskt handelsläge som transitstation mellan Bergslagen och Östersjön. Den som ville in i Mälaren var tvungen att passera staden.

Förutom dessa realpolitiska och ekonomiska förutsättningar måste det rimligen ha funnits ett starkt emotionellt skäl till att Stockholm blev populärt att bo i. I synnerhet Magnus Ladulås blev själv förtjust i staden och valde att satsa på den. Pengar som han lika gärna hade kunnat satsa på Söderköping, Nyköping, Tälje, Sigtuna eller någon annan välbelägen stad satsades istället på Stockholm. Tack vare kung Magnus fick franciskanerna ett kloster för män (nuv. Riddarholmskyrkan) och ett för kvinnor (nuv. Klara kyrka) i staden. Tack vare kungamakten blev Stockholm den första stad i Sverige som omgärdades av en stadsmur. Tack vare kungamakten fick Stockholm Sveriges starkaste borg.

Hela denna utveckling ägde rum under blott ett par decennier, och eftersom städer i 1200-talets Sverige var små orter med ofta blott några hundra invånare var det inte konstigt att Stockholm snabbt kunde springa förbi de flesta.