X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

År 2006 gav Sverige och Tyskland ut jubileumsfrimärken för att fira att Hansan grundades 1356, för exakt 650 år sedan. Men grundades Hansan verkligen just då? Fanns inte organisationen långt tidigare?

Jovisst. Det som firades 2006 var att det var 650 år sedan ”stadshansan” grundades. På ett möte i Lübeck 1356 började enskilda hanseköpmän att agera inte bara som enskilda intressenter utan också som representanter för sina städer. Orsaken var behovet av större sammanhållning i svallvågorna efter digerdödens härjningar och den därav uppkomna, allt intensivare, kampen om makt och resurser i Östersjöområdet. Dessförinnan hade Hansan snarare fungerat som intresseorganisation för köpmannahus. Hädanefter solidariserade sig dessa med sina respektive städer, vilka efter beslut på så kallade hansedagar sökte agera samfällt mot yttre hot, till exempel mot danska kungar och burgundiska hertigar.

När grundades då original-Hansan? Frågan är omöjlig att besvara eftersom det rörde sig om flera hansor (den för vårt vidkommande mest berömda hade sitt säte i Visby och framträdde under beteckningen ”Tyskarna som uppehåller sig på Gotland”), vilka successivt började samarbeta med varandra. Fastställda årtal för grundande av de olika föreningarna saknas, men flertalet forskare menar att begynnelsen är att söka i andra hälften av 1100-talet.