X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Är det sant att digerdöden gick i en cirkelrörelse genom Europa och att Polen, som låg mitt i cirkeln, därmed undgick att drabbas? Om det är sant – vet någon varför?

Det stämmer att vissa områden i Polen slapp undan den stora pestepidemin i mitten av 1300-talet. Men det gällde inte hela Polen utan endast södra delen av landet, det vill säga landet kring Kraków. I norr (Pommerellen, Preussen m.fl. landskap) var förödelsen omfattande. Även i Schlesien minskade bebyggelsen markant under senmedeltiden, vilket tyder på att epidemier dragit fram.

Varför Kraków med omnejd inte hemsöktes av pesten, eller endast drabbades lindrigt, är ännu okänt. Ingen vetenskapligt hållbar hypotes har lanserats. Samma problem gäller för Böhmen, södra Nederländerna och vissa storstäder mitt i Europa, däribland Nürnberg och Milano. Observera att dessa områden endast kom lindrigt undan just digerdöden; i vissa påföljande senmedeltida pestepidemier drabbades de hårt.

En gammal hypotes är att sydpolackerna klarade sig bra eftersom de saknar kust och inte kunde få smittan via hamnar. Men det argumentet håller inte: mellersta Tyskland, Österrike, Ungern, Övre Egypten, inre Baskien med flera kustfattiga områden drabbades bevisligen av pesten. Dessutom kunde pesten ha tagit sig till södra Polen genom skepp på floderna, eller på någon av de många handelsvägarna.

En annan hypotes gör gällande att pesten tog en paus innan den nådde södra Polen, detta till följd av att vintern inträdde (pestlopporna är inte aktiva vintertid). När sedan våren kom tog spridningen en annan riktning – mot Baltikum och Ryssland istället för mot södra Polen. Men inte heller detta kan beläggas vetenskapligt.