Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Igår gästföreläste jag om Robin Hood och fick då än en gång anledning att konfrontera frågan om vilken engelsk kung som egentligen figurerar i historien om den ryktbare fredlöse. I nutida filmer är det i regel Rikard Lejonhjärta, men har det alltid varit så?

Nej. Orsaken till att Rikard Lejonhjärta dyker upp i Robin Hood-sammanhang är att elisabetanska dramatiker på 1590-talet valde att binda samman historierna om Robin Hood med historierna om kungen ifråga för att skapa nya intriger. Detta slog an, och sedan dess har Rikard funnits med i spelet – liksom för övrigt prins John, jungfru Marian och andra gestalter som inte förekommer i äldre ballader och skådespel om Robin Hood.

I de äldsta texter om Robin Hood i vilka en kung överhuvudtaget nämns vid namn kallas han Edward, vilket sannolikt beror på att England hade tre kungar i följd på 1300-talet som alla bar detta namn (Edvard I, II och III). Det var under denna tid, senast på 1350- och 1360-talen, som de äldsta berättelserna om mannen som tog från de rika och gav till de fattiga växte fram. Under 1500-talets första hälft byter dock Robin Hoods kung namn till Henry (eftersom Englands kungar vid denna tid hette Henik VII och Henrik VIII).

Alltså: före 1590-talet saknade Robin Hoods kung en egentlig identitet. Han bytte namn i takt med att troninnehavarna gjorde det. Men från och med 1590-talet har Rikard Lejonhjärta successivt tagit över.