X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För några dagar sedan bloggade jag om pirater i populärkulturen. Idag tar jag mig an en förutsägbar följdfråga. Stämmer det att pirater (och myterister) tvingade fångar att ”gå på plankan”, det vill säga vandra ut från skeppet på en planka eller bjälke tills de föll i havet och antingen drunknade eller blev hajmat?

Vi känner inte till någon dylik uppgift från 1600-talet, då piraterna i Västindien hade sin guldålder. Första gången termen ”gå på plankan” (eng. walk the plank) förekommer i text är under 1700-talets andra hälft, bland annat i en engelsk ordbok från 1780-talet. På 1800-talet, särskilt i några notiser från 1820-talet, nämns att enstaka pirater skall ha tvingat fångar att gå på plankan.

Mer än så har vi inte. I allt väsentligt tillhör plankgåendet den moderna populärkulturen. Historiskt sett var det säkerligen ett sällsynt fenomen – av lätt insedda skäl. Varför avrätta folk via en omständlig planka när man lika gärna kunde hugga ihjäl dem, skjuta dem eller begära lösen?