Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det cirkulerar en historia om att våra femhundrakronorssedlar, prydda med Karl XI:s bild, inte har kunnat användas som betalningsmedel i skånska Lönsboda, eftersom kungens män for fram minst sagt brutalt under skånska kriget på 1670-talet. Är detta sant eller är det en modern skröna?

Det är sant. Attityden fanns, och förevisades även i media, när det begav sig. Men det blev aldrig någon större folkrörelse av det enkla skälet att Lönsboda de facto och de iure ligger i Sverige och måste acceptera svenska statens valutabestämmelser. Jag har själv besökt Lönsboda och varit vittne till ett valutaexperiment, och tro mig, det går alldeles utmärkt att betala med femhundrakronorssedlar i ortens butiker.

Skälet till att Karl XI hamnade på sedeln var att han brukar framhållas som en jämförelsevis bra kung, en monark som skapade reduktionen, indelningsverket och en för 1600-talet ovanligt lång fredsperiod. Dessutom lade han grunden till Riksbanken, som är ansvarig för sedlarna.

Lönsbodafolkets protester var dock relevanta, sett ur bygdens perspektiv. Under skånska kriget lät kungen beordra att alla män i vapenför ålder i Örkeneds socken skulle dödas (lyckligtvis kunde ordern inte verkställas eftersom flertalet sockenbor flydde i god tid). Det var den typ av beslut som krigförande monarker på 1600-talet ställde sig bakom när de misstänkte att lokalbefolkningen – som i detta fall var svenska undersåtar sedan 1658 – brast i lojalitet. Göingebönderna hade förvisso goda skäl till att gå samman i uppbåd, låta sig värvas som danska friskyttar eller bli kriminella, eftersom kriget var förödande för deras vardag, men sådant var oväsentligt för den svenska krigsmakten, som brännmärkte allt dylikt som snapphaneri och önskade statuera exempel. I Lönsboda, där en snapphane står staty mitt i byn, är denna historia allt annat än glömd.