Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Eftersom min hustru och jag för tillfället åker runt i Norge och besöker historiska sevärdheter tar jag härmed tillfället i akt att berätta om ett av många svenskar helt okänt medeltida kulturminne – Håkonshallen i Bergen. I Sverige har vi ont om bevarade världsliga praktbyggen från högmedeltiden (det enda jag på rak arm kan dra mig till minnes är den kraftigt ombyggda Vadstena gård alias Bjälboättens palats, där vad som kan ha varit en kungasal på 1200-talet idag är hotellmatsal), men i norska Bergen kan man ännu få en känsla av hur en kungasal från denna epok såg ut när det begav sig.

Håkonshallen, så kallad eftersom den byggdes på 1250-talet av kung Håkon Håkonsson, hade troligen engelska förebilder. Den var senast färdig 1261, när kungasonen och efterträdaren Magnus (Lagaböter) gifte sig. Eftersom denna del av Bergen, ”Holmen”, var det närmaste 1200-talets Norge kom ett rikscentrum fyllde Håkonshallen en mängd mycket viktiga politiska och ceremoniella funktioner.

Efter digerdödens härjningar och upprättandet av Kalmarunionen flyttade den politiska makten över Norge till Danmark, vilket medförde att Håkonshallen lämnades att förfalla. På 1500-talet hade den övergått till att fungera som lagerlokal. Förfallet eskalerade, och på 1600-talet stod byggnaden utan tak. Om det inte varit för att hallen omkring 1680 övergick till att vara magasinsbyggnad för Bergenhus fästning hade den kanske bara varit en ruin idag, om ens det. Först 1840 upptäckte man att det rörde sig om en gammal kungahall, och därefter har restaureringarna avlöst varandra.

Tyvärr drabbades hallen av ännu en katastrof, nu till följd av andra världskriget. 1944 sprängdes en tysk ammunitionsbåt i luften alldeles utanför hallen. Allt brann upp utom murarna, men efter ytterligare restaureringar kan hallen numera beskådas i ett skick som åtminstone torde påminna om hur den såg ut under sin storhetstid. Håkonshallen används som festhall och till konserter, men den är också öppen för vanlig turism.

Alldeles invid Håkonshallen står Rosenkrantztornet, som också det byggdes i mitten av 1200-talet, låt vara att det utsattes för en omfattande ombyggnad på 1500-talet under ledning av Erik Rosenkrantz, länsherre på Bergenhus, som agerade på uppdrag kung Fredrik II. Även här kan en besökare promenera runt i rum som har brukats av Magnus Lagaböter och hans familj.