Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur länge har vi haft svärd i Norden? Har de alltid sett likadana ut?

Svaret på den sista frågan är lätt: nej, absolut inte. Beroende på stilar, funktionalitet (hugg- eller stötvapen?) och material (järn eller brons, etc.?) har svärden haft helt olika utseenden, eggar (en- eller tvåeggade), hjalt och längd. Variationen är mycket stor och redan en översiktlig skildring är mer än denna lilla blogg kan utrymmesmässigt hantera.

Däremot besvarar jag gärna frågan om de äldsta svärden. Det rör sig om föremål som antingen importerades från Centraleuropa eller tillverkades på våra egna breddgrader efter importerade förlagor under äldre bronsålder, ca 1700–1500 f.Kr. Och det är tidigt. Svärdet slog igenom som vapen så sent som omkring 1700 f.Kr. i östra medelhavsområdet, i och med att bronssmederna lärde sig att smida allt längre dolkar. Nyheten spred sig därefter fort till dagens Skandinavien.

Mina favoriter bland tidiga svärd är de så kallade krumsvärden: eneggade vapen av brons med en elegant (men stridstekniskt onödig) tillbakaböjd spets. Fäste och klinga är gjutna i ett stycke. Ingen vet egentligen varför krumsvärden ser ut som de gör, men en vanlig gissning är att våra nordliga smeder har inspirerats av, eller helt missförstått, vapen på sydligare breddgrader. Har de kanske trott att ett bronssvärd med tillhörande skida med böjd ände (sådana fanns hos hettiterna) var ett och samma föremål? Har någon ritat av ett svärd med sådan skida för en nordeuropeisk smed, som därefter skapat krumsvärd efter teckningarna? Det är onekligen en intressant tanke.

Man har hittat ett par krumsvärd i Sverige och ett par i Danmark. Ett lättillgängligt, funnet i Heda socken i Östergötland, finns till beskådande på Historiska museet i Stockholm. Se det här: http://www.historiska.se/template/RelatedImagePopup.aspx?parent=24708&image=24712