Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att den lilla ön Hjelm i Kattegatt, strax utanför den jylländska kusten, har utgjort ett eget litet rike under medeltiden? I så fall – när hände detta, och vem styrde riket?

Att kalla Hjelm (en liten moränö som är ca 35 hektar stor) för ett eget rike är kanske att gå för långt, men det är helt korrekt att ön har varit skild från det danska kungadömet och regerats av en krigisk utbrytarfraktion. Historien är i detalj skildrad i boken Marsk Stig og de fredløse på Hjelm (red. Pauline Alsingh och Nils Engberg, Højbjerg 2002).

Bakgrunden var att ett antal danska ädlingar tvingades fly landet efter mordet på kung Erik Klipping år 1286. Huruvida de varit inblandade eller inte är okänt (många forskare håller dem för helt oskyldiga), men svallvågorna av kungamordet ledde till att marsk Stig Andersen (d. 1293) och hans allierade dömdes skyldiga, gick i exil och inledde en lång kamp mot den danska kronan. Deras huvudbas blev Hjelm, som marsken och hans folk med benägen norsk hjälp förvandlade till en stark öfästning år 1290. Tre borgar och ett falskmynteri (som storligen irriterade den danska kungamakten) uppfördes inom en radie av 175 meter. Det dröjde ända till 1306 innan kung Erik Menveds trupper stormade ön, brände ned borgarna och reintegrerade Hjelm i Danmark.

Till det mest intressanta i sammanhanget hör att Hjelm åren 1999 och 2000 var föremål för omfattande arkeologiska utgrävningar. Det visade sig att de skriftliga källorna om Hjelm bekräftades av fynden. De tre borgarna grävdes ut och kunde dateras till exakt samma byggnadstid – de hade alltså bevisligen tillkommit vid samma tillfälle och varit avsedda att komplettera varandra militärt. Marsk Stig hade låtit bygga dem av trä, bland annat med timmer från fartyg. Resterna av falskmynteriet var omfattande. Flertalet av de ca 350 upphittade mynten, gjorda av koppar, stammar från perioden 1290–1295. Utgrävningarna visade även att omkring hundra personer hade bott permanent på den lilla ön mellan 1290 och 1306. De hade hållit sig med boskap, får, svin, höns, gäss och inte minst kaniner, vilka avsatt stora spår i utgrävningsmaterialet. Förutom dessa matdjur finns det arkeologiska belägg för att folket på Hjelm hade haft minst en stor hund och ett par kattungar.