Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur länge har man känt till att dinosaurier levt på jorden? Är detta en 1900-talsupptäckt, eller visste man det redan under medeltiden och renässansen?

Svaret är att dinosaurierna började utforskas på 1800-talet av människor som både personligt och vetenskapligt sett stod mycket långt ifrån varandra. En av de främsta pionjärerna var den outbildade Mary Anning, som ägnade en stor del av sitt liv åt att leta fossil. Tack vare hennes mödor upptäcktes de djur som vi idag kallar Ichthyosaurus och Plesiosaurus, två havslevande dinosaurier. En annan tidig dinosaurieforskare var William Buckland, en excentrisk präst som sökte bruka sina fynd för att bevisa sanningen i den bibliska skapelseberättelsen, det vill säga tvärt emot vad många naturvetenskapsmän skulle göra efter honom; Buckland blev sedermera sinnessjuk.

De mest betydande av pionjärerna var den idoge skomakarsonen Gideon Mantell och den hänsynslöse anatomen Richard Owen. Mantell offrade äktenskap, hälsa och läkarpraktik för att gräva fram det förflutna, och han lyckades påfallande väl. Det var Mantell som gjorde de banbrytande upptäckterna och namngav en av de första identifierade jätteödlorna, Iguanodon. Problemet var att Owen stal äran, uppfann begreppet dinosaurie, intrigerade bort samtliga medtävlare och på ett närmast sadistiskt vis svärtade ned Mantells rykte. Men Owen fick sitt straff. När Charles Darwin presenterade sina teser om arternas uppkomst kände sig Owen hotad och anlade moteld. Till en början var hans attacker effektiva, men i takt med vetenskapens raska frammarsch framstod han snart som en föredetting.

För den som vill läsa mer om allt detta i en lättläst bok på svenska kan jag rekommendera Deborah Cadburys Dinosauriejägarna (Lund 2002).