Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Härom veckan besökte vi berättarfestivalen i småländska Ljungby för att föreläsa. Mitt under festivalen dök en fråga upp: vad är det för mansfigurer som står staty på torget mitt i stan? Monumentet föreställer en äldre och en yngre man, men det finns ingen förklarande text och mansfigurerna är svåra att koppla till en allmänt känd saga eller berättelse.

Frågan är berättigad, och det är nog få personer utanför Ljungby med omnejd som kan identifiera männen. Det rör sig om Astrad (eller Åstrad) och Götrad, två personer som levde på 1000-talet och som omnämns på en av Smålands mest berömda runstenar, Replösastenen. Den står strax utanför Ljungby, inte långt från Lagan. Inte långt därifrån finns ett gravfält och en skeppssättning.

Texten på runstenen lyder, med normaliserad stavning: ”Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder och tegnar som i Finnveden fordom levde.” Både Astrad/Åstrad och Götrad är mycket ovanliga namn i runstensmaterialet, och forskarna har ibland gissat att de båda männen härstammat från Danmark, där i synnerhet Astrad/Åstrad var ett känt namn under medeltiden. Det är också värt att nämna att Finnveden uttryckligen nämns som de båda männens hemland. Detta gamla bygdenamn – samlingstermen för Sunnerbo, Västbo och Östbo härad – omtalas redan av Jordanes på 500-talet. En annan intressant observation är att termen tegn förekommer i texten. Forskarna är av olika uppfattning när det gäller ordets betydelse. I England syftade det på en medlem av den kungliga hirden, medan det i Norden enligt mångas uppfattning tycks ha syftat på fria bönder.

Statyn av Åstrad och Götrad på torget i Ljungby stammar från 1952 och är gjord av John Lundqvist.