Vem grundade Söderköping?

Historia Idag befinner jag mig i Söderköping för att föreläsa om min nya bok om staden (En medeltida storstad: Historien om Söderköping, Norstedts). Detta ger mig en anledning att besvara en fråga som ofta har ställts till mig sedan det blev känt att jag höll på att färdigställa verket. Kan man idag uttala sig om vem som egentligen grundade denna på medeltiden så betydelsefulla stad, som i mitten av 1200-talet möjligen var det svenska rikets största?

Nyckeln till lösningen på gåtan ligger i de arkeologiska rönen om stadens dendrokronologiskt daterbara kavelbroar (gatubeläggning av trä). Med utgångspunkt i dessa analyser, särskilt av materialet från Vintervadsgatan, går det att fastställa att Söderköping anlades under åren kring 1204. Ett formellt beslut om orten och dess juridiska status lär ha fattats ännu tidigare, eftersom anläggningen av kavelbroarna förutsatte att arbetarna erhållit instruktioner om hur arbetet skulle utföras och var kvarters- och tomtgränser skulle löpa. I så fall grundades Söderköping troligen mellan 1200 och 1203.

Dessutom vet vi att stadsmarken hade en ägarfamilj. Katarina Sunesdotter, änka efter kung Erik Eriksson (Erik läspe och halte) ägde Söderköping år 1250, då hon testamenterade staden till systern Benedicta. Med tanke på sättet på vilket Söderköping omnämns i testamentet kan vi sluta oss till att det har rört sig om arvegods och inte köpegods. Det mest sannolika är att Söderköping hade ingått i faderns eller moderns egna ärvda marker. Katarina var dotter till Sune Folkesson (d. 1247) och Helena Sverkersdotter (d. troligen på 1240-talet). Sune var son till Folke jarl (d. 1210), som i sin tur var son till jarl Birger brosa, det sena 1100-talets starke man i svensk politik. Helena Sverkersdotter var dotter till kung Sverker Karlsson och en av hans gemåler, med all sannolikhet den danska stormannadottern Benedicta Ebbesdotter.

Både Sverker Karlsson och Birger brosa var fast förankrade i det östgötska makt- och kulturlandskapet. De är de två troligaste ägarna till Söderköping vid sekelskiftet 1200. Sverker hade tillträtt den svenska tronen efter Knut Erikssons död omkring 1196 och av goda politiska skäl gift sig med jarlens dotter Ingegerd sedan Benedicta Ebbesdotter avlidit. Alliansen med Birger brosa var av stor betydelse för Sverkers ställning, eftersom Birgers nätverk av släktingar och vänner garanterade stabilitet. Lägg därtill att Sverker Karlsson under 1200-talets första år framstod som en lyckosam kung som var nära lierad med kyrkan och lät upphöja sin egen späde son till jarl när Birger brosa avled 1202. När Söderköping grundades var Sverker Karlssons kungamakt som starkast. Anläggandet av staden skedde till råga på allt samtidigt som de tyska och danska framstötarna i Baltikum gjorde det allt viktigare även för de svenska herremännen att ha baser vid Östersjön och föra en aktiv politik på havet.

Det är knappast en slump att framväxten av Söderköping – en välordnad, jämförelsevis lättförsvarad (Slätbaken var lättare att spärra av än Bråviken) och lämpligt placerad stad med ansiktet mot Östersjön, därtill belägen i ett av de landskap där kungarnas, jarlarnas och biskoparnas makt var som allra starkast – grundades vid denna tid. Här kunde handel bedrivas på någorlunda fredligt vis. Staden kunde fungera som en mötesplats för svenska och tyska köpmän, präster och herremän, och få orter i Sverige var bättre lämpade att utgöra bas för resor till Visby och Riga. Sett mot denna bakgrund är det helt logiskt att Sverker Karlsson lät upphöja den lilla handelsplatsen vid Storåns och Lillåns sammanflöde till en stad. Om det skedde före 1202 lär han ha gjort det tillsammans med Birger brosa. Om det skedde senare gjorde han det på egen hand eller tillsammans med Ingegerd Birgersdotter.

Visa kommentarer (88 st)

Välkommen att säga din mening på SvD.se. Våra regler är enkla: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. För att få kommentera på SvD.se måste du registrera ett konto med Disqus eller använda ett befintligt konto på Facebook, Google, Yahoo eller OpenID.
Vänliga hälsningar, Fredric Karén, chefredaktör SvD.se Läs reglerna i sin helhet

 • Anonym

  I de flesta medeltida svenska städer fanns ett tyskt inflytande, så också i Söderköping – eller Surköping som staden egentligen hette och i folkmun kort benämndes Surn’. Enligt skriftliga fragment av stadsrätten för Söderköping skulle stadsstyrelsen bestå av lika många östgötar som tyskar; hospitalet hade två föreståndare, den ene östgöte och den andra tysk. Enligt stadslagens fragment har vidare sjöfarten spelat en stor roll för det medeltida Söderköping, så frågan inställer sig vilken roll tyska handelsmän spelat för tillkomsten av staden?

 • http://www.facebook.com/people/Alf-Ericsson/100003280059050 Alf Ericsson

  Ja, exakt så ligger det till. Den som ägde jorden ägde också staden, eller rättare sagt rätten att bära upp tomtören etc. Så var det i Vadstena, där alla fakta ligger på bordet och där vi vet att klostret ägde jorden som staden växten fram på. Vadstena var dock inte en ”grundad” stad utan en spontant framvuxen tätort, tillkommen genom ”pilgrimstryck”. Att kungamakten valde att satsa på Söderköping och inte Norrköping (ortnamnen tyder ju på att handelsplatserna är ungefär lika gamla, dvs. vikingatid) beror säkert på, precis som du säger, att det var tämligen lätt att spärra av Slätbaken vid Stegeborg. Ett motsvarande företag skulle ha varit alldeles ogörligt i Bråviken. Lycka till idag och med den nya boken!

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

   Ja och nej. Klostret fick jorden i gåva. Men Vadstena hade vilket få känner till för tiden relativt stor bosättning som revs när klostret kom till. Handel idkades i närheten.

 • Anonym

  ”anlades”- isåfall är väl det tämligen unikt-en ”stad” var väl ofta en by som sakta växte fram? en juridisk term också, bara där fick köpenskap bedrivas tex, plus årliga marknader, tex den stora i hedemora. i en köping fick
  också viss handel bedrivas- ”kaupthing” hette det i äldsta tid……

 • Anonym

  ”anlades”- isåfall är väl det tämligen unikt-en ”stad” var väl ofta en by som sakta växte fram? en juridisk term också, bara där fick köpenskap bedrivas tex, plus årliga marknader, tex den stora i hedemora. i en köping fick
  också viss handel bedrivas- ”kaupthing” hette det i äldsta tid……

 • Anonym

  Strängt taget så anlades väl Söderköping inte i Östergötland med dåtidens uppfattning. Redan tidigare hade sveakungarna utsträckt ledungen ner till bl a Tjust. Vad jag förstår ingick även kusten kring Slätbaken i Roden. 

  • Anonym

   När det s k Florens-dokumentet upprättas av den katolska kyrkan tidigt 1100-tal omnämner det ”Liunga”, dvs Linköping, som ett av de svenska (nb) biskopssätena. Övriga svenska biskopssäten är enligt listan Skara, Köping, Tuna, Strängnäs, Sigtuna och Aros. Med hänsyn till den växande handeln med tyska städer och Hansans inflytande, som Dan Ljungstam nämner nedan, kan Söderköping ha tillkommit uner liknande politiska omständigheter som Stockholm. Ett slags frihamn där svenskar och tyskar kunde handla med varandra under kungligt överinseende? 

   • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

     Nej. Söderköping hade i sin närhet en handelsplats vars historia går långt tillbaka i tiden. Utanför Söderköping på öar finner du också något märkligt – på ‘rätt’ nivå utifrån landhöjning, så finner du ogräs som kom hit redan under första delen av Gotertiden. Ogräs som i sin ursprungliga vilda form inte förekommer förrän nere på Ungerska Stäppen-Donau och österut till Svarta Havet där det under samma period berättas bl.a. om namngivna personer från ön i norra Oceanen som är galna nog att för guld de fick för sålda dubbelsidiga svärd (speciell typ som bl.a. tillverkades i Jernstad Östergötland) köpte 2-radigt korn  som de la i keramikkärl för att ta ‘hem’ när de framåt hösten skulle återvända ‘upp längs de stora floderna’ . Det intressanta är också att byggnationssättet förändrades under samma period i det av mig angivna området + längre söderut i nuvarande Småland. Dock inte norr om Nyköping.

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

    Nu är du ute och cyklar. För det första så kan du glömma det om de sk. sveakungarna. Vänligen börja med att läsa på om landhöjningen i Sverige så förstår du varför du skall glömma det.

   Östergötland, södra Södermanland och Nordvästra Östergötland har helt annan historia som går att bevisa från mitten av stenåldern fram till år 1000, ur arkeologisk synvinkel likaväl som i skriftliga källor(!!!) från år 80 e.Kr och fram tills de mer officiellt kända skriftliga källorna finns. Det märkliga är att tidiga skriftliga källors uppgifter till stor del bekräftas av fynd. Bl.a. fynd som gjorts i Söderköpings absoluta närhet.

   • Anonym

    Hela nuvarande Östergötland stod knappast under vatten vid denna tid. Det finns även s k Husbyar, dvs gårdar hörande till Uppsala öd, i det som i dag kallas Östergötland. Vidare är det inte jag, utan historisk forskning, som påvisar att Tjust och kustbygder ännu längre söderut i dagens Östergötland hörde till ledungen dvs sveakungarnas krigsorganisation. Slutiligen kan vi ju notera att tidigt 1100-tal omnämns Skara och Liungha (Linköping) som ”svenska” städer. Göticismen är ett betydligt senare och, som det verkar, anakronistiskt påfund.

  • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

    Nu är du ute och cyklar. För det första så kan du glömma det om de sk. sveakungarna. Vänligen börja med att läsa på om landhöjningen i Sverige så förstår du varför du skall glömma det.

   Östergötland, södra Södermanland och Nordvästra Östergötland har helt annan historia som går att bevisa från mitten av stenåldern fram till år 1000, ur arkeologisk synvinkel likaväl som i skriftliga källor(!!!) från år 80 e.Kr och fram tills de mer officiellt kända skriftliga källorna finns. Det märkliga är att tidiga skriftliga källors uppgifter till stor del bekräftas av fynd. Bl.a. fynd som gjorts i Söderköpings absoluta närhet.

 • Anonym

  Strängt taget så anlades väl Söderköping inte i Östergötland med dåtidens uppfattning. Redan tidigare hade sveakungarna utsträckt ledungen ner till bl a Tjust. Vad jag förstår ingick även kusten kring Slätbaken i Roden. 

 • Anonym

  Strängt taget så anlades väl Söderköping inte i Östergötland med dåtidens uppfattning. Redan tidigare hade sveakungarna utsträckt ledungen ner till bl a Tjust. Vad jag förstår ingick även kusten kring Slätbaken i Roden. 

 • Anonym

  ”Idag befinner jag mig i Söderköping för att föreläsa om min nya bok om staden (En medeltida storstad: Historien om Söderköping, Norstedts).”

  Om denna inledning utelämnats, och bloggen endast ägnats åt staden, så hade det varit seriöst, men med inledningen, så blir det oseriöst, för att artikelförfattarens innehåll bryter både mot historieforskningens objektivitetskrav och journalistens krav att inte utöva egenreklam.

  • Anonym

   Du verkar inte fatta att DH skriver i en blogg och att han dessutom skriver ärligt – hur svårt är det?

   • Anonym

    Bloggen publiceras på Svenska Dagbladets domän och inte som en fristående blogg,

   • Anonym

    Bloggen publiceras på Svenska Dagbladets domän och inte som en fristående blogg,

   • Anonym

    Bloggen publiceras på Svenska Dagbladets domän och inte som en fristående blogg,

 • Anonym

  ”Idag befinner jag mig i Söderköping för att föreläsa om min nya bok om staden (En medeltida storstad: Historien om Söderköping, Norstedts).”

  Om denna inledning utelämnats, och bloggen endast ägnats åt staden, så hade det varit seriöst, men med inledningen, så blir det oseriöst, för att artikelförfattarens innehåll bryter både mot historieforskningens objektivitetskrav och journalistens krav att inte utöva egenreklam.

 • http://www.facebook.com/people/Jan-Erik-Klang/100000694244469 Jan-Erik Klang

  Vad jag älskar den här sidan! Att Dick gör reklam för sin bok, kan anses osnyggt. Men…Kommentarerna är oftast både kuniga och intressanta. Som allmänt historieintresserad och ganska allmänbildad så slås jag av tanken, varför har jag inte tänkt mer på Söderköping? Som icke specialiserad som läser för lyst så måste jag nu fråga mig det. ;-) Kör på Dick och övriga vänner, vi tokstollar fyller väl vår plats. :-)

 • Anonym

  jag är imponerad-tror att austrogoter söderifrån slog sig ner i östergötland under folkvandringstiden därav de ständiga konflikterna med svearna? dessa människor var högkulturella medan svearna var ena riktiga tomtar? 

 • Anonym

  jag är imponerad-tror att austrogoter söderifrån slog sig ner i östergötland under folkvandringstiden därav de ständiga konflikterna med svearna? dessa människor var högkulturella medan svearna var ena riktiga tomtar? 

 • Anonym

  Frågan
  är om inte Birger Brosa – ”svearnas och göternas jarl” från år 1174 –
  även var ’primus motor’ till andra stadsbildningar eller försök till dito som
  att en tidigare kung, Knut Ericsson möjligen lät grunda Nyköping, säg på 1180-talet.
  Det strategiska läget är likartat med Söderköpings. Senaste utgrävningar har visat
  på existensen av en sjöhandelsplats redan under yngre järnålder med ett 30 meter långt och troligt
  båthus från 600-talet e.Kr. Vi vet att det i Nyköping etablerades en
  tomtreglerad bebyggelse i kvarteret Stallbacken under mitten av 1100-talet och
  i kvarteret Åkroken har bebyggelse från 1100-talet påvisats vid förra årets
  utgrävningar. Platsen ligger vid mynningen av tre vattendrag – Nyköpingsån,
  Kilaån och Svärtaån. Det är troligt att Birger Brosa hade gårdar i
  Södermanland, då han hade patronatsrätt till Sankt Eskils kyrka, Österhaninge i
  Södermanland och därför ett eget intresse av stadsbildningen.

   

  Dessutom
  skulle Birger Brosa kunna ligga bakom att det på 1190-talet anlades en kastal –
  en byggnad som stöd för indrivande av bl.a. skatt och tull för de varor som omlastades på Stadsholmen, Gamla Stan söder om
  Norrström – som sedan blev tornet Tre Kronor i en borganläggning som ”växte”
  till ett slott vilket trist nog förstördes med många historiska urkunder i slottsbranden
  1697. Enligt Visbyfranciskanernas bok
  (”Visbykrönikan”) grundandes Stockholm år 1187 som ersättning för den nedbrunna
  handelsplatsen vid Sigtuna samma år. Men, även om Birger Brosa genom Knut
  Eriksson gjorde ett försök att grundlägga en stad vid Norrström 1187 är det dock
  inte säkert att någon verklig stadsbildning förverkligades före mitten av
  1200-talet; troligen skapades något mer begränsat som en större handels- och omlastningsplats
  (”Köpunger”).
   

 • Anonym

  Frågan
  är om inte Birger Brosa – ”svearnas och göternas jarl” från år 1174 –
  även var ’primus motor’ till andra stadsbildningar eller försök till dito som
  att en tidigare kung, Knut Ericsson möjligen lät grunda Nyköping, säg på 1180-talet.
  Det strategiska läget är likartat med Söderköpings. Senaste utgrävningar har visat
  på existensen av en sjöhandelsplats redan under yngre järnålder med ett 30 meter långt och troligt
  båthus från 600-talet e.Kr. Vi vet att det i Nyköping etablerades en
  tomtreglerad bebyggelse i kvarteret Stallbacken under mitten av 1100-talet och
  i kvarteret Åkroken har bebyggelse från 1100-talet påvisats vid förra årets
  utgrävningar. Platsen ligger vid mynningen av tre vattendrag – Nyköpingsån,
  Kilaån och Svärtaån. Det är troligt att Birger Brosa hade gårdar i
  Södermanland, då han hade patronatsrätt till Sankt Eskils kyrka, Österhaninge i
  Södermanland och därför ett eget intresse av stadsbildningen.

   

  Dessutom
  skulle Birger Brosa kunna ligga bakom att det på 1190-talet anlades en kastal –
  en byggnad som stöd för indrivande av bl.a. skatt och tull för de varor som omlastades på Stadsholmen, Gamla Stan söder om
  Norrström – som sedan blev tornet Tre Kronor i en borganläggning som ”växte”
  till ett slott vilket trist nog förstördes med många historiska urkunder i slottsbranden
  1697. Enligt Visbyfranciskanernas bok
  (”Visbykrönikan”) grundandes Stockholm år 1187 som ersättning för den nedbrunna
  handelsplatsen vid Sigtuna samma år. Men, även om Birger Brosa genom Knut
  Eriksson gjorde ett försök att grundlägga en stad vid Norrström 1187 är det dock
  inte säkert att någon verklig stadsbildning förverkligades före mitten av
  1200-talet; troligen skapades något mer begränsat som en större handels- och omlastningsplats
  (”Köpunger”).
   

 • Anonym

  Frågan
  är om inte Birger Brosa – ”svearnas och göternas jarl” från år 1174 –
  även var ’primus motor’ till andra stadsbildningar eller försök till dito som
  att en tidigare kung, Knut Ericsson möjligen lät grunda Nyköping, säg på 1180-talet.
  Det strategiska läget är likartat med Söderköpings. Senaste utgrävningar har visat
  på existensen av en sjöhandelsplats redan under yngre järnålder med ett 30 meter långt och troligt
  båthus från 600-talet e.Kr. Vi vet att det i Nyköping etablerades en
  tomtreglerad bebyggelse i kvarteret Stallbacken under mitten av 1100-talet och
  i kvarteret Åkroken har bebyggelse från 1100-talet påvisats vid förra årets
  utgrävningar. Platsen ligger vid mynningen av tre vattendrag – Nyköpingsån,
  Kilaån och Svärtaån. Det är troligt att Birger Brosa hade gårdar i
  Södermanland, då han hade patronatsrätt till Sankt Eskils kyrka, Österhaninge i
  Södermanland och därför ett eget intresse av stadsbildningen.

   

  Dessutom
  skulle Birger Brosa kunna ligga bakom att det på 1190-talet anlades en kastal –
  en byggnad som stöd för indrivande av bl.a. skatt och tull för de varor som omlastades på Stadsholmen, Gamla Stan söder om
  Norrström – som sedan blev tornet Tre Kronor i en borganläggning som ”växte”
  till ett slott vilket trist nog förstördes med många historiska urkunder i slottsbranden
  1697. Enligt Visbyfranciskanernas bok
  (”Visbykrönikan”) grundandes Stockholm år 1187 som ersättning för den nedbrunna
  handelsplatsen vid Sigtuna samma år. Men, även om Birger Brosa genom Knut
  Eriksson gjorde ett försök att grundlägga en stad vid Norrström 1187 är det dock
  inte säkert att någon verklig stadsbildning förverkligades före mitten av
  1200-talet; troligen skapades något mer begränsat som en större handels- och omlastningsplats
  (”Köpunger”).
   

 • Anonym

  Både Sverker Karlsson och Birger Brosa var som sagt fast
  förankrade i det östgötska makt- och kulturlandskapet och de båda är också som
  sagt de två troligaste ägarna till Söderköping runt 1200. Men frågan är om inte
  Birger Brosa – ”svearnas och göternas jarl” från år 1174 – även var
  ’primus motor’ till andra stadsbildningar eller försök till sådana som att kung
  Knut Ericsson möjligen lät grunda Nyköping, säg på 1180-talet. Det strategiska
  läget är likartat med Söderköpings. Senaste utgrävningar har visat på
  existensen av en sjöhandelsplats redan under yngre järnålder med ett 30 meter långt och troligt
  båthus från 600-talet e.Kr. I Nyköping etablerades tydligen en tomtreglerad
  bebyggelse i kvarteret Stallbacken under mitten av 1100-talet och i kvarteret
  Åkroken har bebyggelse från 1100-talet påvisats vid förra årets utgrävningar.
  Platsen ligger vid mynningen av tre vattendrag – Nyköpingsån, Kilaån och
  Svärtaån. Det är troligt att Birger Brosa hade gårdar i Södermanland, då han
  hade patronatsrätt till Sankt Eskils kyrka, Österhaninge i Södermanland och
  därför ett eget intresse av stadsbildningen även kusten i Södermanland.

   

  Dessutom skulle Birger Brosa kunna ligga bakom att det i
  slutet av 1100-talet anlades en kastal på Stadsholmen (”Gamla Stan”) söder om
  Norrström. Enligt Visbyfranciskanernas
  bok (”Visbykrönikan”) grundandes Stockholm år 1187 som ersättning för
  den nedbrunna handelsplatsen vid Sigtuna samma år. Men, även om Birger Brosa
  genom Knut Eriksson gjorde ett försök att grundlägga en stad vid Norrström 1187
  skapades möjligen något mer begränsat som en större handels- och
  omlastningsplats (”Köpunger”).
   

 • Anonym

  Som vanligt är politiker helt ovetande om verkligheten, trots att så många av dem besökt den islamistiska moskén på Södermalm! Politiker och journalister tror att islam är en fredlig religion så fort den kommer innanför Sveriges gränser. Kvinnoförtrycket, segregeringen mellan könen i alla sammanhang. Ett studiebesök i Saudiarabien där kvinnor inte ens få gå ut ensamma.

  Vad sossarna helt plötsligt upptäckte var att man fått in en person med islamistiska värderingar som han inte ville göra avkall på. Även om han påstår att han delar föräldrarförsäkringen med sin fru!
  Mig veterligt har han inte debatterat med de inbjudna judehatarna utan låtit dem framföra sina åsikter.

  Veronica Palm var ju med på en paneldebatt under muslimska familjedagarna där hon kunde se hur kvinnor satt på ena sidan och männen på den andra, ändå ringde det inga varningsklockor ens då!

 • Anonym

  Men Moderaterna kommer undan med sin Abdirizak Waberi,jag blir mörkrädd när jag hör hans uttalanden. Står Moderaterna bakom hans åsikter?

 • anderson.c

  Detta beror på att vi lever i ett helt artificiellt system, det monetära ekonomiska / Matrisen.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_Cave
  http://www.youtube.com/watch?v=d2afuTvUzBQ

  Följ pengaflödet och du finner de som ligger bakom det hela, det är tesen. Jag säger följ inte girighetens väg, maktens väg på monopol brädet, detta spel har spelats förr, de som ägde brädet för 3000 år sedan äger det även idag. Idag äger de banken. Deras väldiga förmögenheter ligger i stiftelser dessa styr tusentals tankesmedjor som styr politiken (plutokrati) (the power of the purse, don’t obey / blidka inte) om man följer dör 90 procent av mänskligheten nu inom några få år, sedan alla i ett länge perspektiv. (Jag räknar inte dessa psykopater till mänskligheten, dessa är att ses som insekter, deras hjärnor är som en insekts hjärna, ingen empati, ingen ånger, sadistiska mördare (mänskligt tyvärr). väldigt litet mänsklighet besitter de, det är därför de hållit sig vid makten, skoningslösa mördare genom årtusenden, (de är de bästa lögnare som finns att få, ett prästerskap, en släkt. De har Ingenting med en Darwinism att göra (även om de själva hittade på det). Darwinism är dynamiskt). Vi är människor de är insekter, fram med sprayen, insekts sprayen. Socialism, ”the Humane Gas” är falskt. Anarki är mänsklighetens VÄG, självförsörjning, decentraliserat, självständighet, sedan kommer man överens, inte förr.

  Fabian Socialist Founder George Bernard Shaw Advocates Killing Off ”Useless” People
  George Bernard Shaw and ”the Humane Gas”
  http://www.youtube.com/watch?v=WgpaKkrZex4

 • anderson.c

  Hmm i vilket fall måste man kontrollera antalet människor. Varför har man inte kunnat styra rätt genom tider? Om man börjar kolonisera andra planeter (Mars) har man vunnit tid. Varför styr de så dåligt? Alltid armod, död och förskräckelse, det existerat endast ett svar de är PSYKOPATER, (gröna / Marxism både rött och grönt (death/rebirth) insekter). De behöver att ändra på sig de har något att bevisa.

 • The_world_in_my_eyes

  Vad menas med den riktiga ekonomin och på vilket sätt är den finansiella ekonomin frikopplad från den riktiga ekonomin?

  • m96

   Vår fysiska verklighet. Du kan inte äta papperslappar så att säga.

   • Mikael Olsson

    Om vi bara hade papperslapparna så låg vi väl ganska bra till. Det är de 97% digitala pengar som bara finns för att någon betalar ränta på dem som orsakar problemet.

 • bengteriksson

  Jag tror det räcker med att se denna film för att inse vart vi obevekligen är på väg när det gäller det finansiella systemet, som kanske inte är så frikopplad från realekonomin som många tycks tro. http://urplay.se/Produkter/174829-Systemfel-som-hotar-varlden

  • Gamlingen_78

   Tack bengteriksson för länken i din kommntar, men länken kan bara ses i Sverige, inte av alla. http://urplay.se/Produkter/174829-Systemfel-som-hotar-varlden

   Länkens rubrik ligger helt rätt och Cervenka skriver bra med lite smak av teater å bankernas vägnar. När Gud skapade ljuset sade han ”fiat lux”, men att skriva ”fiat pengar” tycks ju vara både fult och farligt.

   Finns det ett SAMLINGSBEGREPP för problemen hela artikeln handlar om? Kortfattat kan det skrivas: ”Är fractional reserve banking och fiat pengar ett bedrägeri? Om så är fallet måste det då upptäckas av varje individ på sitt eget sätt och ur sitt eget perspektiv?”, vilket blir för många ord i skrift.

   Idén att använda begreppet ”bankers fiatpengar” fungerar inte, det är ogooglebart. = Information No results found for ”bankers fiatpengar”. Results for bankers fiatpengar (without quotes): About 32,500 results (0.44 seconds). Att
   Centralbanker har ett berättigat monopol för elektroniska fiatpengar, sedlar och mynt är något helt annat (som inte alla känner till). Men även ”centralbankers fiatpengar” är ogooglebart.
   Oändlig tacksamhet till den som bidrar med ett kortfatta men fungerande SAMLINGSBEGREPP.

   Kort video, hur
   skapas pengar?, 4 minuter ur den långa versionen. http://www.youtube.com/watch?v=X-xKzKFNRj4&feature=player_embedded

   Svensk video, ekonomernas skuld långa versionen, 52 minuter.
   http://www.svtplay.se/video/1340253

 • Bjorn57

  Eftersom pengar är detsamma som skulder nuförtiden innebär det att skulderna stigit enormt och kommer att fortsätta stiga om Bain & Co har rätt. Samtidigt har de finurliga finansfilurerna och andra profitörer hittat vägar att tanka pengar ur dessa enorma skuldflöden för att kunna berika sig själva. Det vi bevittnar är helt enkelt ett av världens mest systematiskt iscensatta kriminella aktiviteter. Det borde vara dags att syna korten och låta den riktiga ekonomin få styra igen. Det vore bättre för de flesta utom för bankirer och politiker.

 • robornr7312
 • anderson.c

  Följ pengaflödet och du finner de som ligger bakom det hela, det är tesen. Jag säger följ inte girighetens väg, maktens väg på monopol brädet, detta spel har spelats förr, de som ägde brädet för 3000 år sedan äger det även idag. Idag äger de banken. Deras väldiga förmögenheter ligger i stiftelser dessa styr tusentals tankesmedjor som styr politiken (plutokrati) (the power of the purse, don’t obey / blidka inte) om man följer dör 90 procent av mänskligheten nu inom några få år, sedan alla i ett länge perspektiv. (Jag räknar inte dessa psykopater till mänskligheten, dessa är att ses som insekter, deras hjärnor är som en insekts hjärna, ingen empati, ingen ånger, sadistiska mördare (mänskligt tyvärr). väldigt litet mänsklighet besitter de, det är därför de hållit sig vid makten, skoningslösa mördare genom årtusenden, (de är de bästa lögnare som finns att få, ett prästerskap, en släkt. De har Ingenting med en Darwinism att göra (även om de själva hittade på det). Darwinism är dynamiskt). Vi är människor de är insekter, fram med sprayen, insekts sprayen. Socialism, ”the Humane Gas” är falskt. Anarki är mänsklighetens VÄG, självförsörjning, decentraliserat, självständighet, sedan kommer man överens, inte förr.

  Fabian Socialist Founder George Bernard Shaw Advocates Killing Off ”Useless” People

  George Bernard Shaw and ”the Humane Gas”

  http://www.youtube.com/watch?v=WgpaKkrZex4

 • We are all One

  Den verkligt farliga villfarelsen är tron på avreglering av finansmarknaden som någon slags frihetsreform. Ungefär som att tro på godheten hos en pyroman och frivilligt ge tillgång till obegränsade mängder med bensin och tändmedel till densamme. I detta fall leder det inte enbart till fatala samhällsbränder, utan också till att bankerna och finansinstituten tagit över penningskapandet och bestämmer mängden kapital i samhället med samma intelligens som hos en sociopat på steroider. Med framförhållning till nästa kvartal eller nästa dags börskurs. Men framhejad av en politikerkår som i dagsläget inte har någon reell makt annat än anpassning till marknaden och den egna plånboken som avskärmar dem från den verklighet de slipper dela med andra. Men trots avregleringens avigsidor fortsätter de/politikerna att sätta sin tillit till de marknadskrafter de inte kan kontrollera. Patetiskt vore passande, om det inte vore så överdjävligt för både demokrati och verklig ekonomi.

 • anderson.c

  Svd kan tacka allt jävla kvicksilver o aluminium i vaccinationer på småbarn (förstör hjärnan, mindre intelligenta) Ni skulle inte finnas annars!!! Förrädare! Sug av Rothschilds
  någon annan stans! (ja även om det är de som formellt betalar, så är det VI SOM BETALAR, FATTAR NI INTE?)

  The Rothschilds – Guardians of The Vaticans Treasury (Knights of Malta)
  http://www.youtube.com/watch?v=irpaDD5y2fc

  • habbad

   Sök hjälp.

  • bworf

   Sjas tillbaka under traven med foliehattar med dig.

 • anderson.c

  Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length)
  http://www.youtube.com/watch?v=BU6C9Ecyoic

 • anderson.c

  Roman Empire Rules Today Pt 2 (Full Length)
  http://www.youtube.com/watch?v=P4VdGWAy77g

 • anderson.c

  Roman Empire Rules Today Pt 3 (Full Length)
  http://www.youtube.com/watch?v=bkXHuxuKV8M

 • anderson.c

  Det är inte religiöst, det är makt, Iron (Järn) är det Romerska Imperiet, Clay (lera) är folket fogligt. Vi har blivit lurade i hundratals år!

  • Hanssebisse

   Håller med. Einstein uttryckte det förträffligt:- ”Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results” och – ”Small is the number of people who see with their eyes and think with their minds”.

 • Anders Eklund

  Varför pratar ingen om guld och silver som ett sätt att skydda sig mot inflationen?

  • Grhn

   Därför att även ädelmetallpriserna fluktuerar. Guld ingår till mycket liten del i den reala ekonomin.

   • Nostradamusdenyngre

    Helt fel! För hundra år sen fick man en revolver (Colt) för en oz guld, samma idag, en kostym – samma sak, för 30 gram guld får du även i dag rätt så bra paltor. På 70-talet kostade en liter bensin 1 silverkrona med 2,8 gr silver i, för 2,8 gram silver köper du även idag 1 liter bensin och lite till. ”Pengarna” däremot tappar i värde men det har du väl koll på? En 20 krona i guld från 1900 är idag värd 2300 kronor tack vare guldet i den…. osv

    • Mumfi

     Guld värderas likt vilken valuta som helst. Räkna om dina exempel till dollar så ser du dåtida värdet.

     • Nostradamusdenyngre

      Jag snor dagens ledare från L.S.

      Lyder så här:

      Dagens ledareMåndagen den 19:e augusti 2013

      Det enda oföränderliga och bestående valutan

      Guld
      ses ofta som en handelsvara snarare än en valuta. USA:s
      centralbankschef Ben Bernanke har tidigare sagt att han inte ser guld
      som pengar utan snarare som en ”tillgång” eller en ”handelsvara”. Detta
      synsätt kan helt klart ifrågasättas.

      Men vad är den faktiska skillnaden mellan en handelsvara och en valuta?

      Handelsvaror är oftast varor som konsumeras medan något som fungerar som pengar cirkulerar.
      En handelsvara är en nyttig vara av något slag som produceras, handlas
      med, och sedan konsumeras av antingen industrin eller en enskild
      konsument. Den vara som agerar som pengar eller valuta cirkulerar i
      samhället eller sparas för framtida konsumtion.

      Herr Bernanke har även sagt att han inte förstår guldpriserna: ”Ingen förstår priset på guld och jag försöker inte låtsas som att jag förstår det heller.”

      Anledningen till att Bernanke inte förstår priserna kan ligga i hans
      vägran att se guld som pengar. Han ser istället guld som vilken
      handelsvara som helst – något som förbrukas av industrin och av
      konsumenter.

      Allt fler institutioner, hedgefonder, pensionsfonder, etc. har börjat
      avvisa stater och regeringars självuppfyllande profetia om att guld
      endast är en handelsvara bland alla andra och att dess pris är omöjligt
      att förstå. Sanningen är att guldpriset inte alls är så svårt att förstå
      om man ser på guldet på rätt sätt.

      Guld är en slags pengar. Det enda oföränderliga och bestående
      valutan. När du har en penningpolitik med nollränta och pengatryckande
      genom kvantitativa lättnader kommer guldpriset agera därefter.

 • Gamlingen_78

  Cervenka skriver bra med lite smak av teater å bankernas vägnar. När Gud skapade ljuset sade han ”fiat lux”, men att skriva ”fiat pengar” tycks ju vara både fult och farligt.

  Finns det ett SAMLINGSBEGREPP för problemen hela artikeln handlar om? Kortfattat kan det skrivas: ”Är fractional reserve banking och fiat pengar ett bedrägeri? Om så är fallet måste det då upptäckas av varje individ på sitt eget sätt och ur sitt eget perspektiv?”, vilket blir för många ord i skrift.

  Idén att använda begreppet ”bankers fiatpengar” fungerar inte, det är ogooglebart. = Information No results found for ”bankers fiatpengar”. Results for bankers fiatpengar (without quotes): About 32,500 results (0.44 seconds). Att Centralbanker har ett berättigat monopol för elektroniska fiatpengar, sedlar och mynt är något helt annat (som inte alla känner till). Men även ”centralbankers fiatpengar” är ogooglebart.
  Oändlig tacksamhet till den som bidrar med ett kortfatta men fungerande SAMLINGSBEGREPP.

  Kort video, hur skapas pengar?, 4 minuter ur den långa versionen. http://www.youtube.com/watch?v=X-xKzKFNRj4&feature=player_embedded

  Svensk video, ekonomernas skuld långa versionen, 52 minuter.
  http://www.svtplay.se/video/1340253

 • Christopher Selander

  För oss där hemma som gillar matte blir det 14 nollor…eller kanske femton, Cervenka inräknad.

 • Neothereal

  Detta visar problemet med ”Kapitalismen” eftersom kapitalister enbart ser till ”kapitalet och är enbart intresserade av att detta kapital växer men struntar fullständigt i hur villkoren i samhället är för sjuka eller elever eller arbetslösa eller ens hur företagen fungerar så länge som de kan leverera vinstuttdelning, och detta krav på vinstutdelning nådde ju nyligen helt absurda nivåer då företaget uppmanades att låna en hel miljard som sedan betalades ut som ”vinst” direkt till ägarna/kapitalisterna! Kapitalismen är ofta ett lika stort hot mot en fungerande ”Marknadsekonomi” som kommunismens planekonomi!
  Ett samhälle utvecklas onödigt långsamt, om ens alls, då den enda drivkraften är ”kapitalisters” girighet!

  • Thomas_E_Malmo

   Du tycker inte det är underligt att kapitalismen, som funnits sedan Jesus dagar med månglarna i templet, fortfarande finns kvar och att den har gett t.ex oss i Sverige just i denna dag den hösta levnadsstandard vi någonsin haft? Åtminstone vi som har jobb.

   • bworf

    Jag vill nog till och med påstå att en arbetslös idag har det materiellt bättre än en arbetare för 100 år sedan. Det är inte socialismens förtjänst utan kapitalismens, som har ökat välståndet i världen mångdubbelt sedan 1913. Många socialister verkar såvitt jag kan förstå vara okej med att stoppa denna utveckling mot en bättre värld eftersom det är viktigare att alla har det lika bra just nu än att framtida generationer får det bättre över lag.

    • Thomas_E_Malmo

     En genomsnittlig svensk arbetslös idag har det bättre än någon som arbetade på 60-talet, när jag föddes. Jag bodde i Danderyd, kanske hade var 4:e familj en egen bil då. När man fyllde år fick man en Dinky Toys leksaksbil som kostade 9 kr. Första gången jag fick en hamburgare var jag 15 år. Första gången hos tandläkaren 8 år. Min mamma jobbade på lördagar. Bara så att proportionerna står klara för 20-åringarna som kommenterar här.

    • Kira00

     1913? Du tror givetvis att FED bär ansvaret för allt det goda kapitalismen fört med sig?

     • bworf

      Är du ironisk på något sätt? Nej, jag tror tvärtom att Fed till absolut största delen är till skada för ekonomin, liksom andra liknande institutioner. Jag skrev 1913 inte för att Fed grundades då utan för att 1913 är 2013-100 år, vilket var det jag refererade till i mitt inlägg.

     • Kira00

      Ah, misstolkade, sorry :)

   • Neothereal

    ”Kapitalismen” har inte funnits mer än ett par hundra år, innan dess så krävdes det sällan en extern privat finansiär för att starta sin ”företagsverksamhet”, sälja sina odlade grödor eller sina tjänster som snickare…! Levnadsstandarden kom först då ”kapitalismen” reglerades och beskattades så att kapitalet inte hamnade enbart hos ett fåtal kapitalister, men tyvärr så har avregleringar och skattesänkningar idag inneburit att kapitalet åter samlas i inaktiva icke produktiva ”högar” hos ett allt mindre antal ”superkapitalister”!

   • dijisktra

    Tror du att kapitalismen fu nits i 2000 år vet du inte vad kapitalismen är. Hur många gånger ska det här behöva upprepas? Kapitalism är inte detsamma som marknadsekonomi. Läs dessa länkar innan du fortsätter yra.
    http://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_capitalism
    http://en.m.wikipedia.org/wiki/Capitalism

    • Thomas_E_Malmo

     Ah, kapitalism har bara funnits i 700 år? Då faller ju hela mitt resonemang…

     • http://www.ecothinking.org Jonathan Sundqvist

      Snarare endast 400 år. Nederländerna räknar historikerna med att vara det först helt kapitalistiska landet. Men även då levde kapitalismen och det feudala samhället sida vid sida. Så man skulle nog lätt kunna säga att kapitalismen är yngre än så.

   • ResursBaseradEkonomi

    Kapitalismen har givetvis fört utvecklingen framåt, men samma system har nu istället blivit ett enormt destruktivt system som skapar stora och kännbara problem för väldigt väldigt många. Och det blir bara värre och värre!
    Så vad borde vi göra då? Jo, givetvis ändra på detta nyblivna destruktiva systemet och ersätta det med ett system som gynnar alla människor. Låter väl rätt självklart?

    • Thomas_E_Malmo

     Det förutsätter att du och några tänkare till kan fundera fram något som är bättre än de miljoner val som miljoner svenskar gör varje dag med sin plånbok. Det kallar jag att övervärdera sin begåvning.

     • ResursBaseradEkonomi

      Det finns redan klara ”skisser” för hur detta bättre samhälle skulle kunna konstrueras; det kallas för en Resursbaserad ekonomi (eller ”Natural law based economy”).

      Se gärna filmen Zeitgeist Addendum, eller Zeitgeist Moving Forward, för att skaffa dig en bild om detta system fungerar. Filmerna är skapade av en, i mitt tycke, mest intelligenta människor som finns idag, dvs Peter Joseph (Merola) har enorm bred kunskap och förståelse för hur saker hör samman).

     • Thomas_E_Malmo

      Enskilda personer som har tankar om hur man kontrollerar människor och som har efterföljare kallas i allmänhet sektledare. I värsta fall blir de diktatorer. Jag känner inte till något exempel från hela mänskligheten där ett system uttänkt av några få människor inte slutat i krasch. De stora system som fungerat en längre tid, typ religion, marknadsekonomi, länder m.m har vuxit fram genom trial and error och fungerar inte för att de är bra utan för att de är solida och anpassade efter människans psyke.

     • ResursBaseradEkonomi

      Jag är alldeles säker på att en Resursbaserad ekonomi skulle vara ett ypperligt system, även, för dig. Jag känner väldigt många som, precis som du, direkt svarar med ”magkänslan” och ger uttryck för att en RBE skulle kunna vara något farligt för mänskligheten.
      Efter att de lärt sig mycket mer om detta system, har deras ”magkänsla-åsikter” byts till bara positiva insikter, nu grundade på kunskap.
      Som jag tidigare skrev; se filmerna rekommenderade ovan.

  • Dromedaren79

   Problemet är att egentligen ordet ”kapitalism” eftersom många tror sig veta vad det betyder.
   ”Kapitalismen är ofta ett lika stort hot mot en fungerande ”Marknadsekonomi” som kommunismens planekonomi!”
   Detta är rätt i den bemärkelsen om man talar om svågerkapitalism. Dvs att ta från den ena på bekostnaden av den andra. Lika så är socialism ett problem där man gör precis samma sak. Båda systemet är byggt för att fallera, för båda bygger på girighet och resurs-slöseri.

 • Thomas_E_Malmo

  Jag vill också blir en självständig organism som livnär sig på spekulation, bubblor och krascher. Låter riktigt naturligt.

 • Haakan_8

  Finanssektorn och dess supportrar i form av politiker med dollar tecken i ögonen eller som jag brukar kalla dom ”Girigheten” är vår tids gökunge!

  En gökunge som ivrigt försöker hitta den omöjliga balansen mellan sin egen girighet och att dela med sig till vanliga medborgare för att undvika ”revolution” och därmed tappa sin makt.

  Jag har under de senaste årens recession hoppats på att en krasch i form av krig ska gå att undvika. Idag är jag pessimistisk.

  Historiskt visar att detta fenomen ”girigheten” är variationer av samma tema så historien kommer att upprepande sig även denna gång. Grunden är ”girigheten” som vi fortfarande inte kan bekämpa eller erkänna som mänsklighetens största fiende. Alltså en egenskap vi själva bär på!

  Så enkelt men ändå så svårt, då väldigt få vill erkänna att även ”jag” bär på denna egenskap. Alltså fortsätter vi som kollektiv att förneka och därmed upprepar vi våra misstag.

  Historieboken kommer att vara en kopia av varje sida tills vi förstår detta.

  • Thomas_E_Malmo

   Det är kanske ofint att påminna om historien. Men ett av nazismens bärande element var avskyn mot judar och (det påhittade) judekapitalet som ansågs finnas och styra hela världen likt en jättestor bläckfisk. Det är ganska likt dagens vänsterdebattörers argument i trådar som denna. Vänsterns livsluft är ”onda fiender”, medans vi liberaler lever för ideer.
   .

  • ResursBaseradEkonomi

   Som vanligt ett bra och tänkvärt inlägg från dig, men jag vill gärna, ursäkta mig :), bryta mig in och ge en liten kommentar till ett stycke du skrev. Citat:

   ”Grunden är ”girigheten” som vi fortfarande inte kan bekämpa eller erkänna som mänsklighetens största fiende. Alltså en egenskap vi själva bär på!”

   Girighet är inte någonting som vi föds med (generna), utan istället något som vi lär oss att bli, pga det system vi lever i.
   Alltså, jag vill gärna förtydliga detta, för det är min bestämda tro, att girigheten inte är beständig hos oss, utan endast ”skapat” genom ett system där egoism många gånger kommer ge ”fördelar” (för den enskilde, men oftast ‘olycka’ för desto fler).
   Det är därför väldigt viktigt att istället skapa ett system som bygger på samarbete och välfärd för alla människor (och övriga djur och växter givetvis). Speciellt viktigt nu när det nuvarande totalt brakar ihop, och som du skriver; leder till krig och elände!

   • Dromedaren79

    ”Det är därför väldigt viktigt att istället skapa ett system som bygger på samarbete och välfärd för alla människor (och övriga djur och växter givetvis)” Sen är det ju alltid frågan vad vi ska göra för att komma dit? Det största problemet är vi väljare oftast vill ta från någon annan för att uppnå det. Idag kan man säga att det finns 2-block politiskt i Sverige. Båda vill ta från den ena på bekostnaden av den andra. Ett sånt system slutar alltid för eller senare i kollaps.

    • ResursBaseradEkonomi

     ” Ett sånt system slutar alltid för eller senare i kollaps.”
     Stämmer säkert, och det är därför som jag tar avstånd från dagens politiska (monetära) system.
     Det system jag förespråkar (Resursbaserad ekonomi) fungerar helt annorlunda jämfört med dagens, destruktiva, system.
     I dagens system finns det miljontals och åter miljontals människor som är, och förblir, analfabeter. Hur ska vi kunna få en balanserad och rättvis värld med människor som inte får möjligheten att lära sig saker och bli intellektuella människor som kan bidra till en bättre värld?
     Ung. 50 % av världens befolkning lever på mindre än 2 dollar (ca 13 kr) om dagen…
     Ca 34.000 barn dör varje dag av fattigdom och sjukdomar (tex brist på medicin) som kan/borde förebyggas… m.m.
     I skolorna idag lär vi oss enbart fakta (tex när den och den kungen levde och dog), men vi lär oss nästan aldrig varför saker sker och problemlösningar kring detta (svårare att betygsätta..). Vi lär oss också en mängd onödiga kunskaper, när vi istället kunnat lära oss vettiga och informationsrika saker, som tex ”problemlösning”. Alfie Kohn och Sir Ken Robinson tar upp en hel del om bristerna i skolsystemet. Leta upp några videor på Tuben med dessa två personer – mycket informationsrika!

 • Arvid1

  Vad är egentligen finansiella tillgångar? Finns inte bakom varenda
  obligation, fond, aktie, fordring och alla andra värdepapper längst bak i kedjan
  någon fysisk tillgång? I så fall låter det inte så underligt att värdet är tio
  gånger BNP. Allt ackumulerat arbete sedan tidernas begynnelse som inte konsumerats eller skrivits av finns i hus, företag, gruvor m.fl. realtillgångar
  Därtill möjligen utelöpande penningmängd som ju i sig inte representerar
  något värde. Men den är bokförd som skuld hos centralbankerna.
  Menas här bruttotillgångar eller netto efter avdrag för skulder?
  En fond som äger andelar i en fond som äger andelar i en fond som… osv. Med sådana ägokedjor kan de finansiella tillgångarna mångdubblas utan att de egentligen finns.

  • Thomas_E_Malmo

   Om man gräver lite i jorden, hittar en ädelmetall, och är en duktig juvelerare så kan man göra ett smycke värt en miljon. Från jord till en miljon. Smyckets värde är dock påhittat och egentligen mindre värt än en morot om man är hungrig…

   • Arvid1

    Smycket är ingen finansiell tillgång. Men du har helt rätt när det gäller fysiska tillgångar. Värdet speglar efterfrågan och denna är ofta svår att förstå sig på. Men vi har ju något vi kallar för marknadsekonomi …

    • Wall_Enborg

     Nej, vi har ingen marknadsekonomi. Vi har blandekonomi, med en del marknad men till största delen är den intervenerad.

 • Wall_Enborg

  Avregleringen????? Jag har inte hört annat än att staten och Riksbanken har monopol på utgivning av pengar (Fiat-pengar).

  • We are all One

   För någon som regelbundet gör inlägg här verkar okunskapen enbart spelad. För den som är intresserad finns hur mycket information som helst om bland annat
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolutionen_(Sverige)
   där Sveriges avreglering bara är en del av den internationella som inneburit en kreditexpansion som inte ens Wall Enborg kan undvika att se!

 • Ynity

  Vad gäller Barack Obama visar hans val av personal och brist på verklig politik inom det ekonomiska området att även hans regering är en s.k. ”Wall Street-government”.
  Bland annat har Obama utsett Larry Summers, Rahm Emanuel och Mary Shapiro till centrala poster, alla med starka kopplingar till Wall Street och den avregleringspolitik som fick så allvarliga ekonomiska konsekvenser för medborgarna.

 • Carl Norberg

  Artikeln innehåller ett enda avgörande ord som människor måste förstå den bärande innebörden av. Det är ordet MÅSTE i meningen som beskriver att pengarna måste investeras. Detta är ett tvingande funktionsmässigt ord. Pengar måste investeras eftersom de har en kostnad som kallas ränta för sin egen existens.

 • bworf

  Första gången jag faktiskt håller med dig. Låt oss därför försöka påverka våra politiker (eller välja nya) och kräva att de avskaffar fractional reserve banking för detta är grunden för deras makt.

 • Mikael Olsson

  Om vi faktiskt hade fractional reserve banking så var problemet mycket mindre. Det kan man inte säga att vi har. Vi har snarare någon slags svagt reglerad wildcat banking med endast en valuta i gränssnittet ut mot realekonomin.

  Men, ja, illa är det oavsett. Och det har jag sagt många gånger på många olika sätt så om det här är första gången du håller med mig så har du tydligen inte läst mycket av vad jag skrivit i ämnet :)

 • bworf

  Har nog inte läst dig skriva om ämnet tror jag, eller också minns jag fel. Ber om ursäkt i så fall.

Paul Auster (född 1970) är sedan länge bosatt i Brooklyn tillsammans med författaren Siri Hustvedt. recension

”Värsta beslut jag någonsin fattat”

Percy Sledge död

Historien om hitlåten.

Polarpristagare klar med ny memoarbok

Sorg

"Bästa självbiografin någonsin".

Webb-tv

Detta har hänt i GoT

60 sekunder

Sex, drakar, maktspel – SvD sammanfattar 4 säsonger.

Seriens värsta rollfigurer

Lista:

"Han låg bakom det mest traumatiska".

”Uppsättning som
går på högvarv”

teater

SvD har sett ”Karlsson på taket”.

”Grass var mångsidig
och provokativ”

Grass död

Bekände sent sitt mörka förflutna.

Grass tog sikte på fanatismen

Under strecket

Om klassikern ”Blecktrumman”

Författaren Eduardo Galeano är död

Känd för boken ”Latinamerikas öppna ådror”.

”Fångar stympades
och dödades inför mig”

Eritreansk journalist om regimens övergrepp.

SvD recenserar nya SAOL

Roliga nya ord

Kulturkofta sida vidsida med tablå-tv.

Krönika

En diagnos kan befria – och vara livshotande

"Alla söker en syndabock".

ny bok

”Store bror” – en tung roman om fetma

"Ett högklassigt relationsdrama".

Krönika

Man kan inte tvinga folk att äta päron

”Kritikdebatten en déja-vu.”

Bildspel

Okända bilderna från
Andrées polarfärd

Fascinerande fotografier hittade.

krönika

Kvävande strukturer skadar samhället

Romers situation en demokratifråga.

Motvikt till hyper-retuscherade ideal

Äldre kvinnor lyfts fram i modevärlden.

Dansfenomen har fått skjuts av stjärnorna

Dans

Voguing värt att ta på allvar.

Kändiskulten väckte monstret i Byron

Under strecket

Poet och vampyr

”Bland alla drycker är vinet den nyttigaste”

Livsråd

Filosofen ger svar på tal.

En problematisk granskning av ANC

Recension

"Håstad brister i precision".

10 ord som bara kan förstås av erfarna

Nya SAOL

Orden som inte längre finns.

”Jill inte Gud – men min skyddsängel”

Dough Seegers och Jill Johnson Webb-tv
Exklusivt

Seeger & Johnson spelar för SvD.