Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jobs bok i Gamla testamentet inleds med orden ”I landet Us fanns en man som hette Job.” Var ligger Us? I vilken del av Mellanöstern utspelar sig handlingen? Även om boken förvisso är att betrakta som fiktion måste väl berättaren och läsarna/åhörarna ha föreställt sig ett specifikt område som scen för händelserna?

De första ledtrådar vi får i Jobs bok är att landet låg i öster, att det var inom räckhåll för sabeiska och kaldeiska plundrare och att det var tillräckligt bördigt för att man skulle kunna bli rik på får- och boskapsuppfödning. En jordägare kunde därtill bedriva visst jordbruk med oxar. Job skall även ha ägt kameler och åsnor, och det talas om en öken, som uppenbarligen bredde ut sig i närheten av Us.

Kaldéerna hörde hemma i Babylonien, det vill säga i dagens Irak, medan sabéerna förknippas med Jemen och med karavanvägarna i västra Arabien. Om vi därtill lägger uppgiften att Job bodde i öster (sett från Palestina), inte långt från öknen, blir en rimlig gissning att bokens handling utspelar sig i nuvarande västra Jordanien eller södra Syrien. Till detta kan vi lägga namnen på några av de vänner som kommer för att samtala med Job . Ett par av dem är enligt forskare edomitiska. Edom var namnet på ett land och rike söder om Döda havet, ett område som idag huvudsakligen ligger i Jordanien och som besöks av många turister på grund av den nabateiska ruinstaden Petra. Ytterligare en ledtråd finns i en annan bok i Gamla testamentet, Klagovisorna 4:21: ”Skratta bara och gläd dig, Edom, / du som bor i landet Us”.

Av detta följer att Us, om vi skall utgå från de gammaltestamentliga ledtrådarna, torde ha legat i nuvarande Jordanien, i den jämförelsevis bördiga västra delen av landet, inte långt från den öken som började breda ut sig i det gamla Edom. Men någon enighet föreligger inte. Vissa forskare har snarare gissat på Tadmor (Palmyraoasen) eller Hauranregionen i Syrien eller på oaser på Arabiska halvön. Väl att märka har dessa vaga spekulationer aldrig hindrat folk i hela Främre Orienten från att peka ut minnesmärken, till exempel gravar, med anknytning till Job här och var i kulturlandskapet, bland annat i Turkiet (Urfa) och Oman.