Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I diverse litteratur, allt från historieböcker till turistpamfletter, återfinns termen ”eskilstunakistor” som benämning på en specifik sorts fornminnen från 1000-talet och 1100-talet. Vad är det för något? Och vad har kistorna med Eskilstuna att göra?

Den sista frågan är lätt att besvara: man hittade en dylik ”kista” i Eskilstuna år 1912, varefter begreppet slog rot. I själva verket är ”eskilstunakistorna” betydligt mer talrika på andra håll i landet, i synnerhet i Östergötland. Historiker och arkeologer har sedan länge försökt mynta termen ”tidigkristna gravmonument” som mer adekvat term, men ordet ”eskilstunakista” har visat sig svårt att rensa bort från skrifter och medvetande.

En ”eskilstunakista” kan enklast beskrivas som en kistliknande konstruktion av sten med höga gavelhällar, vilka ofta har smyckats utvändigt med djurornamentik. Väl att märka rör det sig inte om gravkistor i egentlig bemärkelse. Det ligger inga döda människor i dem, och såvitt vi vet har det aldrig gjort det. Det ihåliga och tomma monumentet stod ovanpå den jordplätt där den döde eller den döda vilade. Syftet har alltså knappast varit att skydda de kroppsliga resterna av den begravda utan snarare att måna om minnet efter vederbörande, på samma sätt som man tidigare hyllade de döda genom runinskrifter.