Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Vilket var det första svenska klostret, det vill säga i det medeltida svenska kungariket? Var det småländska Nydala eller östgötska Alvastra? Varnhem i Västergötland kom väl senare?

Svaret är: ingetdera, utan östgötska Vreta, inte långt från Linköping. Antingen i slutet av 1000-talet eller alldeles i början av 1100-talet grundades här ett nunnekloster som ekonomiskt stöddes av kung Inge den äldre, hans hustru Helena och deras familj. Det lydde först under den benediktinska regeln men övergick senare till att bli ett cistercienskloster.

Redan i ett tidigt skede byggdes den klosterkyrka som (i ombyggt skick) ännu står kvar, inte långt från Bergs slussar vid Göta kanal. På 1120-talet skapades en tillbyggnad i form av ett gravkapell med kupolvälvt tak; konsthistoriker har gissat på inspiration från Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Fem gravar har påträffats under kapellgolvet, men även om det med all säkerhet rör sig om högt uppsatta personer, kanske kungar som Inge den yngre och Filip, är det omöjligt att identifiera dem med namn.

Vreta fick med tiden två dotterkloster, Askaby öster om Linköping och Solberga vid Visby. Möjligen grundades både dessa kloster, liksom moderklostret, som benediktinkloster och övergick senare till Cisterciensorden, men oklarhet råder.

Vreta var inte bara Sveriges äldsta kloster utan även en av de katolska institutioner i landet som höll ut längst. Det överlevde reformationen med flera decennier och lades ned först på 1580-talet, då de sista nunnorna avled, några år före fördrivandet av nunnorna från klostret i Vadstena.