X
Annons
X

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

För några dagar sedan fick jag en fråga om åldern på den skånska flaggan, det vill säga den röda flaggan med gult kors som ser ut som en korsning av den danska och svenska. Användes den som skånsk symbol redan under medeltiden?

Nej, det gjorde den inte. Åtminstone går det inte att bevisa. De teorier som förekommer om att Skåneflaggan söker sitt ursprung i äldre medeltid, exempelvis hos Lunds ärkebiskopar, bör tas med stora nypor salt. Visserligen har färgkombinationen gult (ursprungligen guld) och rött förekommit i Skånes gamla landskapsvapen i flera sekler, men korsflaggan med färgerna ifråga kan inte beläggas före 1800-talet, då familjen Weibull – i synnerhet Martin Weibull – började använda den. Det kan mycket väl ha varit en person i deras krets som själv skapade flaggan, antagligen med den svenska och den danska som förlagor.

Den stora expansionen för Skåneflaggan, som idag är Sveriges vanligast förekommande regionala flagga, ägde dock inte rum förrän på 1960- och 1970-talen, när en ny typ av kulturell och politisk regionalism började utvecklas. Försök har även gjorts att vidga betydelsen från ”skånsk” flagga till ”skåneländsk” (det vill säga även inkluderande Halland, Blekinge och Bornholm). Bornholm har dock sedan några decennier tillbaka två egna flaggor, den ena en Dannebrog med grönt kors inuti det vita korset, den andra en Dannebrog med det vita korset helt ersatt av ett grönt.