Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I år har jag fått många frågor om den gamla kungaborgen vid Skara, som i källorna omväxlande kallas Gällkvist, Gälakvist och Skara hus; under de senaste seklerna har resterna av anläggningen kallats Brobacka. På senare tid har man bestämt sig för att lyfta fram den gamla borgen och slå mynt av dess betydelse i svensk historia. I sommar kommer således ett skådespel att ha premiär, i vilket borgens dramatiska historia 1278 och 1280 – då två blodiga kupper ägde rum innanför dess murar – skildras. Men vad vet vi egentligen om Gällkvist? När byggdes anläggningen? Hur länge blomstrade den?

Vi vet inte när den byggdes, men det måste rimligen ha skett på 1200-talet. Den eller de ansvariga valde en lokalitet som omgavs av sankmark och bäckar, allt för att göra borgen svårintaglig. Man förstärkte det naturliga skyddet genom att bygga på en konstgjord kulle och anlägga dubbla vattengravar med en mellanliggande vall kring den färdiga borgen. Vi kan vara säkra på att borgen lydde under kungahuset, men byggherrens namn är okänt – det kan mycket väl ha varit Birger jarl själv. I vilket fall som helst dyker den upp i skriftliga källor 1272 och 1273, då kung Valdemar utfärdade brev på platsen.

Under åren kring 1280 stod Gällkvist i centrum för svensk rikspolitik, och Magnus Ladulås hade ofta borgen som residens. Ännu för 1310-talets räkning har vi belägg för att borgen var viktig. Hertiginnan Ingeborg tog sin tillflykt till Gällkvist efter det att hennes make Erik fängslats i Nyköpings gästabud. Därefter försvinner borgen ur källorna. Vi vet inte när den förvandlades till ruin, men på 1500-talet röjdes kullen för att göra den obrukbar för fientliga härar. Idag kan man inte se något av de medeltida byggnaderna, men kullen och delar av de yttre försvarsanläggningarna är väl synliga i stadsbilden.