Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag är det fredagen den 13. Det kommer ofta in frågor till mig om detta datum och dess kulturhistoriska betydelse. Hur länge har man trott att just denna dag medför otur? Har det att göra med att det var tretton vid bordet vid den första nattvarden, och att den trettonde (Judas) förrådde Jesus?

Sanningen är att föreställningen om fredagen den 13 som olycksdag inte alls är särskilt gammal. Den kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. Idén vann anklang inte minst inom litteraturen, till exempel i Thomas L. Lawsons roman Friday, the Thirteenth (1907), som handlar om panik bland börsmäklare på Wall Street. Först under decennierna därefter började man på allvar uppfatta fredagen den 13 som en dag då man borde ta sig i akt, och under de senaste decennierna har vi fyllt på mytfloran genom att söka oss tillbaka i historien på jakt efter diverse olyckor som sägs ha inträffat på datumet ifråga. Ett av de senaste tillskotten är konstaterandet att den medeltide kungen Filip ”den skönes” attack mot Tempelherreorden i Frankrike ägde rum på detta datum.

Det finns alltså ingen anledning till oro. Hysterin kring fredagen den 13 är ett praktexempel på moderna skrönor som saknar både vetenskaplig grund och historiska förlagor.