Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag tar jag upp en fråga om en 1800-talsroman, Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön, som handlar om pirater på våra egna breddgrader. Finns det någon sanning bakom romanens gestalter?

Romanen är fiktion, men det finns faktiskt en historisk bakgrund. Sjöröveriet var under vissa historiska perioder ett stort plågoris för handelssjöfarten på Östersjön, i synnerhet på 1390-talet (vitalianernas tid) och 1710-talet (kaparkriget under stora nordiska kriget). Under 1500-talet och 1600-talet försvårades dock sjörövarnas verksamhet av att både Sverige och Danmark byggde upp betydande nationella flottstyrkor. Varje pirat vid sina sinnens fulla bruk visste att undvika örlogsfartyg och hellre söka sig till mindre farliga handelsleder. Men det fanns undantag, och dit hörde de svenska adelsmännen Gustav Adolf Skytte och Gustav Drake, sedermera ryktbara som ”Skytten” och ”Draken”.

År 1661 angrep de ett nederländskt skepp, en tvåmastad bojert från Amsterdam, i den del av Östersjön som ligger mellan Ölands södra udde och Bornholm. Svenskarna dödade holländarna och kom över en last bestående av salt, tobak, vin, sill, citroner, fingerborgar, band, snören och synålar. Efter det lyckades överfallet drog de sig tillbaka och låg lågt i några månader, men trots försiktighetsåtgärderna blev dådet känt och skurkarna identifierade.

Slutet på historien var, rättshistoriskt sett, mycket orättvist. ”Skytten” häktades, dömdes till döden och arkebuserades i Jönköping 1663. Fyra av hans kumpaner avrättades också, men ”Draken” hade bättre kontakter och kom undan med böter, något som redan av samtiden sågs som en rättsskandal. Långt senare skulle dessa sjörövare dyka upp i Fribytaren på Östersjön, men de har endast namnen gemensamma med Rydbergs romangestalter.