Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att vikingarna använde droger baserade på cannabis? Man skall ha hittat frön i gravar, vilka tyder på att så skall ha varit fallet. Eller är detta en missuppfattning?

Några skriftliga källor om hasch- eller marijuanarökande nordbor finns inte, men det stämmer att arkeologer har hittat cannabisfrön från epoken. Ett prominent exempel är det norska Osebergsskeppet från 800-talet, som grävdes ut 1904. Graven visade sig vara rest över två kvinnor, varav en troligen var en högt ansedd völva som förknippades med konsten att sejda, det vill säga förutsäga och kanske även påverka framtiden genom att försätta sig i trans. I ett skrin påträffades en trästav, som brukar associeras med völvor. Huvuddelen av de fåtaliga cannabisfrön som bevarats i graven hade, såvitt vi kan bedöma, ursprungligen legat bland kuddar som stöttat upp liken efter völvan och hennes tjänarinna. Man hittade även ett enstaka frö, som måhända har fyllt en symbolisk funktion, i en liten skinnpåse. Till saken hör att arkeologerna även grävde fram andra föremål, som enligt många bedömare har haft en kultisk funktion. Hit hörde fem rangler av metall; ett rangel är ett skaft med en stor oval ring som sitter vinkelrätt på skaftet, och på vilken man har trätt upp flera mindre ringar. Rangler har ibland tolkats som del av hästutrustningen, men också som redskap i en procession, kanske som skrammelinstrument.

Med tanke på att hampaodlingen var utbredd i det vikingatida Skandinavien och cannabis har påträffats invid en völva måste det betraktas som en rimlig hypotes att drogen kan ha nyttjats inom ramen för sejd. Men, som sagt, vi vet inte.