Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig mot en modernhistorisk fråga som trillade in i mailboxen förra veckan. Hur gammalt är uttrycket ”tredje världen” och vad syftade det på ursprungligen?

Termen kan spåras till 1950-talet, och olika personer brukar förknippas med dess uppkomst. Ofta möter man åsikten att den började användas i samband med Bandungkonferensen i Indonesien 1955 som beteckning på de fattiga och huvudsakligen icke-industrialiserade länder som varken ingick i NATO- eller Warszawapaktsblocket. Mao Zedong ställde sig bakom en särskild indelning, enligt vilken Kina framstår som ett prominent land i tredje världen.

Den som troligen bör ha äran av att ha introducerat begreppet är dock fransmannen Alfred Sauvy. I augusti 1952 använde han uttrycket ”tredje världen” i tidskriften L’Observateur. Sauvys användande av begreppet var politiskt snarare än ekonomiskt laddat: han syftade på stater som varken var allierade med Sovjetunionen eller med USA under det pågående kalla kriget. Inspirationen kom från äldre fransk historia, där ”tredje ståndet” hade stått vid sidan av prästernas och adelns första och andra stånd och i praktiken inte haft något att säga till om före 1789 års revolution.

I ett senare skede förändrades användningen av termen betydligt. Under 1960-talet och i början av 1970-talet övergick man successivt till att syfta på u-länder i Afrika, Asien och Latinamerika, oberoende av vilken politisk regim de hade. Denna användning har därefter varit den gängse, både i akademiska publikationer och i vanlig media.

Termen ”fjärde världen” uppkom under första hälften av 1970-talet och brukar förknippas med den kanadensiske indianledaren George Manuel och dennes bok The Fourth World: An Indian Reality, som publicerades 1974. Manuel och hans meningsfränder syftade i första hand på folk som utmärks av marginalisering, både vad beträffar nationell tillhörighet och materiella tillgångar. Termen har därefter använts på många olika sätt – om de allra fattigaste länderna på jordklotet, om statslösa folk i allmänhet, om extremt fattiga människor, om människor i avsaknad av modern teknik, om slumområden, och så vidare.