Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder jag mig till en fråga om det tidiga 1700-talets stora kraftmätning i Syd- och Västeuropa, spanska tronföljdskriget. Krigets orsak är att söka i stormakternas planer på att dela det stora men svaga spanska väldet mellan sig, planer som hade rivits upp när den siste spanske habsburgaren, Karl II, testamenterade hela imperiet till det franska kungahuset Bourbon. Beslutet fick Ludvig XIV av Frankrike att överge alla delningsplaner och tacksamt ta över allt i sonsonen Filips namn (Filip V av Spanien). Flertalet övriga makter, med England, Nederländerna och Österrike i spetsen, förenade sig i detta läge, år 1701, mot det hotfullt stora bourbonska familjeväldet. Omkring 400 000 människor dog innan mardrömmen var över.

Men vem segrade? I de flesta redogörelser för kriget framstår det som om Frankrike led de stora nederlagen på slagfälten. Likväl regerar ännu huset Bourbon i Madrid. Kan man utnämna något enskilt land till entydig segrare?

Fred mellan Frankrike, Storbritannien och Nederländerna slöts i Utrecht 1713. Kriget mellan fransmän och österrikare avslutades 1714 genom frederna i Rastatt och Baden. Alla dessa freder var kompromissprodukter. Filip V och huset Bourbon fick behålla själva Spanien och dess kolonier i andra världsdelar, men inte de gamla spanska besittningarna i Europa. Österrike fick Spanska Nederländerna, som kom att kallas Österrikiska Nederländerna (idag huvuddelen av Belgien). De spanska områdena i Italien delades upp mellan alliansens medlemmar, med Österrike som främsta vinnare. Storbritannien erhöll stora koloniala områden från Frankrike, bland annat Newfoundland och Nova Scotia. Av Spanien fick Storbritannien dessutom Gibraltar och ön Menorca i Medelhavet.

Faktum är att alla medverkande stormakter vann något för egen del i frederna i Utrecht, Rastatt och Baden. Britterna hade stärkt greppet om Amerika och triumferat över de franska vapnen, men Ludvig XIV:s kungahus hade i gengäld erhållit ett ofantligt imperium i Sydvästeuropa, Latinamerika och Filippinerna (med enda förbehåll att det inte fick regeras av samma kung som Frankrike). För Österrike medförde kriget territoriell expansion både norr och söder om Alperna. En av de verkligt stora vinnarna var den spanska centralmakten, som nu för första gången kontrollerade hela Spanien utan att behöva ta hänsyn till de gamla medeltida delrikena och regionala parlamenten, vilka hade präglat landets politik under 1500- och 1600-talen.

Att alla stormakter skulle vara åtminstone lite nöjda var en av huvudpoängerna med frederna, åtminstone enligt diplomaterna. Genom att sprida vinsterna till alla och vinnlägga sig om ”maktbalans” – tidens diplomatiska modeord – förebyggdes missämja och nya krig. Denna diplomatiska taktik hade kommit för att stanna och skulle prägla många av de internationella konflikter som drabbade Europa mellan 1714 och franska revolutionen.