Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I redogörelser för det medeltida Finland förekommer både termen ”Finland” och termen ”Österland”. Dessutom möter man i litteraturen ideligen termen ”Egentliga Finland”, som uppenbarligen syftar på en mindre del av Finland. Hur hänger allt detta ihop? Vilken benämning är mest korrekt?

På 1200-talet syftade begreppet ”Finland”, liksom dess finska motsvarighet Suomi, på den sydvästra del av den nuvarande republiken som från och med 1600-talet har kallats Egentliga Finland (fi. Varsinais-Suomi). I centrum för området stod under medeltiden det framväxande biskopssätet Åbo. Ordet Finland (Fialanda) nämns i urkunder första gången 1209, ordet Suomi (Sum) år 1240.

Dessvärre vet vi inte vad 1200-talssvenskarna vanligtvis kallade hela det nuvarande Finland. Om vi utgår från 1300-talets terminologi förefaller det som om man gärna nyttjade termen ”Österlanden” (lat. partes orientales) eller ”Österland”. Men redan under 1300-talets andra hälft började folk, åtminstone öster om Bottenhavet, använda termerna Finland och Österland som synonymer, varefter språkbruket varierade kraftigt.

Först på 1520-talet tycks det som om Österland försvann som allmänt begrepp, utkonkurrerat av Finland. I den situationen var det inte underligt att man lade till ”Egentliga” framför den territoriella benämning som ordet Finland ursprungligen hade syftat på.