Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Idag vänder vi oss mot något som alla akademiker förr eller senare dras in i: anslagsäskandet, stipendiejakten och bidragssökandet. Känner jag till något riktigt bra exempel på korta, kärnfulla vädjanden till maktens människor på detta tema?

Javisst! Min favorit i kategorin akademiska tiggarbrev skrevs av ingen mindre än Thomas Thorild, den romantiske revolutionären. Vid ett tillfälle vände sig skalden direkt till Sveriges ledare i mitten av 1790-talet, Gustaf Adolf Reuterholm. Tiggarbrevet, som syftade till löneförhöjning, lyder i sin helhet på detta vis:

”Ädle fäderneslandets beskyddare. Det är verkligen synd om mig.”

Dylika korta konstateranden lär inte ha någon större effekt i nutidens ansökningsformulär, men den thorildska sentensen förtjänar att läggas på minnet, inte minst för bruk under innevarande förkylningsvinter. I pauserna under den gångna veckans snörvlande och hostande har jag ofta hörts citera Thorild.