Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I vår nuvarande svenska almanacka har Abel och Set namnsdag på denna dag. Som de flesta vet är detta namnen på två av Adams och Evas söner. Brodern Kain, som enligt Första Mosebok dödade Abel, har av lätt insedda skäl inte fått dela namnsdag med de två andra. Men fanns det inte en skandinavisk kung som bar namnet Abel, trots att han bar sig åt som en Kain?

Kungen har mycket riktigt funnits. Han var son till Valdemar II (Valdemar Sejr) av Danmark och regerade mellan 1250 och 1252. Under 1240-talet låg han ofta i bitter konflikt med sin bror, kung Erik Plogpenning. Bråket slutade med att Abel medverkade till mordet på Erik år 1250, varefter han själv valdes till dansk kung – en händelse som åtföljdes av ett högtidligt edssvärjande, där det slogs fast av 24 riddare att Abel var oskyldig till broderns död. Varken medeltidens människor eller nutida forskning har satt någon större tilltro till detta bedyrande.

Allt vi vet tyder icke desto mindre på att Abel var en duglig kung, när han väl fått makten. Han ägnade sig åt lagstiftning, ömmade om handeln och hade kontakter med Hansan. Redan på sommaren 1252 stupade han emellertid under en strid mot nordfriserna på Eiderstedt. Men hans historia slutar inte där. Ryktet om brodermordet har lett till skrönor om att Abel gick igen efter sin död, eftersom själen inte kunde finna ro. Enligt en historia skall Abel i egenskap av gengångare ha orsakat så mycket bekymmer för folket i Slesvigs domkyrka, där han begravts, att man lät öppna graven, ta ut liket och sänka det i ett träsk, där det genomborrades med en påle för att fästas i marken.

Abels änka Mechtild av Holstein gifte 1261 om sig med Birger jarl och fick i sinom tid sin grav bredvid denne i Varnhems klosterkyrka i Västergötland, där hon ännu vilar. På gravhällen är hon framställd som betydligt viktigare än maken Birger, eftersom hon genom sitt första äktenskap med Abel var en drottning. Birger var ju bara jarl.