Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

God fortsättning!

Idag vänder jag mig till en fråga om en av julens verkliga doldisar – den Quirinius som nämns i början av julevangeliet. Varje jul hör kristna över hela världen hans namn nämnas i reciteringen av Lukasevangeliets andra kapitels andra vers: ”Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.” Men vem var Quirinius?

Hans fullständiga namn var Publius Sulpicius Quirinius (d. 21 e.Kr.). Han var en social uppkomling, en homo novus, i det romerska kejsardömets första tid och uppnådde rangen av konsul år 12 f.Kr. Mellan 6 och 9 e.Kr. tjänstgjorde han som ståthållare i Syrien. Om det inte varit för sistnämnda ämbetsinnehav, som inbegrep ansvar för folkräkningar för skattskrivningssyfte, hade han säkert varit fullständigt bortglömd av eftervärlden, men tack vare sejouren i Syrien kom uppkomlingen att av misstag kopplas samman med Jesu födelse, som av allt att döma ägde rum åtskilliga år tidigare. Publius Sulpicius Quirinius lät nämligen förrätta en folkräkning i den del av provinsen Syria som gick under beteckningen Judéen – där Betlehem ligger.

Evangelisten Lukas, eller någon av hans sagesmän, gjorde en felräkning eller blandade ihop ståthållare och folkräkningar. Det är nämligen högst troligt att förberedande folkräkningar hade ägt rum under decenniet före Quirinius projekt. Därmed blev ståthållaren utan egen förskyllan indragen i julevangeliet. Historieskrivningsslarvet gjorde Quirinius litterärt odödlig.