Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Hur mycket vet vi om vårt allra äldsta julfirande i nuvarande Sverige, det vi hade under järnålder och medeltid? För visst stämmer det att våra förfäder firade någon typ av jul före kristendomens ankomst?

Jodå, det stämmer. Men vi vet inte mycket om det, och inte om vårt äldsta kristna julfirande heller. Av själva ordet framgår tydligt att festen har mycket gamla, icke-kristna rötter. Under senantiken hade goterna använt termen fruma jiuleis för att beteckna bland annat november, medan den fornengelska termen giuli enligt källor från 700-talet syftade på december-januari. Vår äldsta jultid eller julmånad är alltså omöjlig att tidfästa exakt, än mindre den centrala högtiden. Först med kristendomens ankomst segrade den 25 december.

Av det förkristna julfirandets konkreta innehåll vet vi egentligen bara att man drack åtskilligt, varav termen ”att dricka jul”. Detta bruk upphörde inte när den nya religionen etablerades. Huruvida drickandet även var kopplat till blodiga offer (”midvinterblot”) är okänt. Uppgiften förekommer ofta i litteraturen, men den kan inte beläggas i trovärdiga källor.

De allra flesta av våra nuvarande julseder existerade inte på medeltiden, även om det hände att medlemmar av välbeställda familjer utväxlade en och annan present, de äldsta föregångarna till julklappar. Man firade mässa tre gånger: vid midnatt (såsom i nutidens midnattsmässor), tidigt på morgonen (julotta) och på vanlig högmässetid, men i övrigt vet vi föga om de praktiska konsekvenserna av religionsbytet för julfirandets vidkommande.

God jul!